Ontmoeting

Voorwaarden - Samana vakanties

Algemene reisvoorwaarden

1. Vakanties in tijden van Covid-19

De Samana-reizen in deze brochure worden georganiseerd onder voorbehoud van een positief reisadvies van de Belgische overheid voor het land van bestemming.  Samana behoudt zich het recht reizen te annuleren wanneer een reisadvies plots verandert. In dit geval wordt de reiskost volledig terugbetaald.

Samana zal ook steeds de opgelegde veiligheidsmaatregelen voor Covid-19 per land opvolgen. Deze worden in de laatste richtlijnen van de vakantie met jou gecommuniceerd. Bij eventuele gevolgen voor de deelnemer bij het niet voldoen aan de reisvoorwaarden van het land van bestemming, is Samana niet verantwoordelijk.

Samana gaat er steeds van uit dat alle deelnemers coronavrij zijn op het moment van vertrek. In de laatste richtlijnen van jouw vakantie informeren we je uitgebreid, hoe je dient te bewijzen dat je coronavrij bent. Dit zal afgestemd zijn op de richtlijnen van de overheid.

Deze maatregelen worden ten alle tijden aangepast aan de veiligheidsmaatregelen van de overheid die op het moment van jouw reis gelden.

2. Doelgroep

Het aanbod van vakanties, vermeld in deze brochure, geldt voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood, al dan niet vergezeld van een mantelzorger (partner, kind, familielid, kennis,…). Mensen met een verstandelijke beperking, met een psychische kwetsbaarheid of met dementie schrijven bij voorkeur in op ons specifiek aanbod van doelgroepvakanties. In het reguliere vakantieaanbod zijn slechts een beperkt aantal plaatsen voorbehouden voor deze specifieke doelgroepen.  De goedkeuring tot deelname aan een vakantie wordt gegeven op basis van het medisch dossier dat we van jou ter beschikking hebben of aan de hand van de verschafte info op het inschrijvingsformulier. Indien nodig wordt deze beslissing genomen in overleg met de adviserend geneesheer.

Iedereen kan deelnemen aan een Samana-vakantie. CM-lidmaatschap is dus niet verplicht voor deelname aan deze vakanties. CM geeft wel een korting aan zijn leden die deelnemen aan Samana-vakanties.  Deze korting wordt onmiddellijk in mindering gebracht van de deelnameprijs en wordt nadien door Samana bij CM opgevraagd.

Wens je aan te sluiten bij CM? Laat het ons weten en wij zorgen voor de verdere dossierafhandeling.

Andere ziekenfondsen geven voor onze reizen soms ook een tussenkomst aan hun leden. Informeer daarom zeker bij jouw ziekenfonds naar eventuele tussenkomsten. Samana heeft met deze ziekenfondsen geen structurele samenwerking.  Deze mogelijke tussenkomsten worden dus niet in mindering gebracht van jouw deelnameprijs.

3. Van inschrijving tot bevestiging van deelname

Inschrijven

Om je voor een vakantie in te schrijven, vul je het aanvraagformulier in de brochure of online volledig. Het formulier bezorg je aan Samana via één van onderstaande adressen. Online kan je je rechtstreeks inschrijven via www.samana.be/vakanties.

 • Provincie Antwerpen: Korte begijnenstraat 22, 2300 Turnhout
 • Provincie Limburg: Prins-Bisschopsingel 75, 3500 Hasselt
 • Provincie Vlaams-Brabant: Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo
 • Provincie Oost-Vlaanderen: Martelaarslaan 17, 9000 Gent
 • Provincie West-Vlaanderen: Ieperstraat 12, 8400 Oostende

Voor alle inschrijvingen die we voor 31 januari ontvangen, wordt nagegaan of er meer aanvragen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn. Indien dit het geval is, wordt er een selectie gemaakt op basis van een aantal objectieve criteria (doelgroep, eerste deelname dit kalenderjaar…) en organisatorische aspecten (beschikbaarheid van toegankelijke kamers…). Vanaf 15 februari ontvang je een bevestigingsbrief van deelname of een brief met suggesties voor eventuele andere vakanties.

Voor inschrijvingen die na 31 januari toekomen, ontvang je van Samana een brief waarin de goede ontvangst van je aanvraagformulier wordt bevestigd. We bekijken dan op basis van een aantal objectieve criteria (doelgroep, eerste deelname dit kalenderjaar…) en organisatorische aspecten (beschikbaarheid van toegankelijke kamers, aantal vrije vakantieplaatsen…) of je nog kan deelnemen aan de betreffende vakantie(s). Je ontvangt zo snel mogelijk van Samana een bevestigingsbrief of een brief met suggesties voor eventuele andere vakanties.

Bevestiging van deelname

Bij de bevestigingsbrief vind je een voorschotfactuur en een medisch dossier. Pas wanneer dit medisch dossier ingevuld bezorgd is aan Samana en de voorschotfactuur (30% van de reiskosten) werd betaald, is je inschrijving definitief. De restfactuur die je nadien ontvangt, moet vóór afreis betaald worden. Een eenpersoonskamer kunnen we je niet garanderen en hangt af van de beschikbaarheid. Voor een eenpersoonskamer wordt steeds een toeslag betaald indien deze niet medisch noodzakelijk is.

4. Deelnameprijzen vakantie

A. Groepsreizen
  • Basisprijs: de kostprijs van de vakantie op basis van een tweepersoonskamer. CM-ledenprijs bij eerste deelname: de basisprijs vermindert met 45 euro per nacht korting die CM geeft aan zijn leden bij deelname aan de eerste Samana-vakantie. Wanneer je je graag inschrijft voor meerdere reizen, zullen hiervoor verschillende kortingen worden toegepast.

  Voor de eerste zeven overnachtingen ontvang je een korting van 45 euro per nacht op de basisprijs.

  Vanaf de achtste overnachting tot en met de 14e overnachting wordt dit 40 euro per nacht op de basisprijs.

  Vanaf je vijftiende overnachting bij Samana, betaal je de basisprijs.

   

  CM-ledenprijs voor mensen met VT: de basisprijs vermindert met 55 euro per nacht korting die CM geeft aan zijn leden bij deelname aan de eerste Samana-vakantie, indien dit lid ook een verhoogde tegemoetkoming (VT) ontvangt.

   

  Wanneer je je graag inschrijft voor meerdere reizen en je ontvangt een verhoogde tegemoetkoming, zullen hiervoor verschillende kortingen worden toegepast.

  Voor de eerste zeven overnachtingen ontvang je een korting van 55 euro per nacht op de basisprijs.

  Vanaf de achtste overnachting tot en met de 14e overnachting wordt dit 40 euro per nacht op de basisprijs.

  Vanaf je vijftiende overnachting bij Samana, betaal je de basisprijs.

   Toeslag éénpersoonskamer: meerprijs voor een eenpersoonskamer

  Volgende zaken zitten inbegrepen in de basisprijs:

   • Verblijfskosten
   • De bij de vakantie vermeldde maaltijden
   • De bij de vakantie vermeldde uitstappen, met het nodige vervoer*
   • Het bij de vakantie vermelde vervoer van en naar de verblijfsplaats
   • Reis- en bijstandsverzekering binnen Europa
   • Bijdrage voor de garantieverzekering
   • BTW volgens de gekende aanslagvoeten
   • Administratiekosten
   • Annulatieregeling
   • Vrijwillige begeleiding
   • Eventuele verblijfstaksen en luchthaventaksen

  Niet inbegrepen in de basisprijs:

  • Eventuele kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten
  • Kosten voor extra verzekering buiten Europa
  • Dranken, tenzij anders vermeld
  • Persoonlijke uitgaven en fooien
  • Uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen staan vermeld

  Indien je geen CM-lid bent, kun je toch deelnemen aan de Samana-vakanties. Je betaalt dan wel de volledige prijs.  Indien je aansluit bij CM, geniet je onmiddellijk van het voordeeltarief.
  Ben je lid van een ander ziekenfonds? Informeer dan bij hen of je in aanmerking komt voor een mogelijke korting bij een Samana-vakantie.

  *Kostprijs van vermeldde uitstappen zijn inbegrepen in de prijs. Deze zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en weersomstandigheden op het moment van de vakantie. Samana behoudt zicht het recht om wijzigingen in het programma aan te brengen indien nodig. Hierbij geeft Samana steeds de garantie op een gelijkwaardig alternatief.  Niet-vermeldde uitstappen zijn niet in de prijs inbegrepen, maar kunnen ter plaatse georganiseerd en betaald worden.

  De prijs kan niet worden herzien door Samana, tenzij wisselkoersen of vervoersonkosten (bv. fueltoeslag) drastisch wijzigen buiten de wil van Samana om. Deze verhoging moet minimaal 1% van de totaalprijs bedragen. In dergelijke uitzonderlijke omstandigheden heeft de deelnemer het recht om binnen 7 14 dagen na ontvangst van de berichtgeving vanwege Samana kosteloos te annuleren indien de verhoging meer dan 8% van de totaalprijs bedraagt.

B. Reizen op maat (individuele reizen)

Voor dit reisaanbod, gelden andere kortingen dan de eerder vermeldde kortingen.

CM-ledenprijs: 

Voor overnachting 1 tot en met 7, geboekt bij Samana, ontvang je als CM-lid 10 euro korting per nacht.

Voor overnachting 8 tot en met 14, geboekt bij Samana, ontvang je als CM-lid 7 euro korting per nacht.

CM-ledenprijs met verhoogde tegemoetkoming:

Voor overnachting 1 tot en met 7, geboekt bij Samana, ontvang je als CM-lid met recht op verhoogde tegemoetkoming 15 euro korting per nacht.

Voor overnachting 8 tot en met 14, geboekt bij Samana, ontvang je als CM-lid met verhoogde tegemoetkoming 7 euro korting per nacht.

De prijs kan niet worden herzien door Samana, tenzij wisselkoersen of vervoersonkosten (bv. fueltoeslag) drastisch wijzigen buiten de wil van Samana om. Deze verhoging moet minimaal 1% van de totaalprijs bedragen. In dergelijke uitzonderlijke omstandigheden heeft de deelnemer het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de berichtgeving vanwege Samana kosteloos te annuleren indien de verhoging meer dan 8% van de totaalprijs bedraagt.

5. Algemene annuleringsvoorwaarden

Wie een vakantie wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail of brief, waarbij de datum van de postafstempeling van de brief of van de e-mail geldt als annuleringsdatum. Het niet betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als annulatie. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelname aan de vakantie, is een tijdig en formeel annulatieverzoek dus vereist.

Annuleringskosten voor vakanties met bus, trein of auto

Tot 6 weken voor vertrek
Annuleren is kosteloos tot 6 weken voor vertrek, ongeacht de reden.

Minder dan 6 weken voor vertrek
Bij annulatie, minder dan 6 weken voor vertrek, betaal je een dossierkost van 50 100 euro per persoon.

Uitzonderingen waarbij deze kost vervalt:

 • Hospitalisatie met minimum 1 overnachting van jezelf of partner (wettelijk en/of inwonend).
 • Overlijden van een bloed- of aanverwant tot de 2de graad van verwantschap.
 • Verplichte isolatie die overlapt met één of meerdere dagen van de geboekte reis. Situatie na een positieve test Covid-19 van jezelf.
 • Verplichte quarantaine die overlapt met één of meerdere dagen van de geboekte reis. Situatie in afwachting van het resultaat van je test Covid-19, bij klachten die testing vereisen, hoogrisico-contact (positieve test Covid-19 van huisgenoot of ander nauw contact) of na verblijf in het buitenland, of volgens verdere bepalingen van de overheid.

De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen, dienen steeds te worden voorgelegd.
Niet komen opdagen bij vertrek zonder annulatie
Een deelnemer die niet opdaagt bij het vertrek, geen annulatieverzoek heeft ingediend en zich ook niet kan beroepen op de hierboven opgesomde uitzonderingen, moet de volledige deelnameprijs betalen.

Annuleringskosten voor vliegreizen

Tot 6 weken voor vertrek

Annuleren is kosteloos tot 6 weken voor vertrek, ongeacht de reden.

Minder dan 6 weken voor vertrek
Bij annulatie, minder dan 6 weken voor vertrek, betaal je een dossierkost van 100 euro per persoon voor reizen binnen Europa en 150 euro voor reizen buiten Europa.

Uitzonderingen waarbij deze kost vervalt:

 • Hospitalisatie met minimum 1 overnachting van jezelf of partner (wettelijk en/of inwonend).
 • Overlijden van een bloed- of aanverwant tot de 2de graad van verwantschap.
 • Verplichte isolatie die overlapt met één of meerdere dagen van de geboekte reis. Situatie na een positieve test Covid-19 van jezelf.
 • Verplichte quarantaine die overlapt met één of meerdere dagen van de geboekte reis. Situatie in afwachting van het resultaat van je test Covid-19, bij klachten die testing vereisen, hoogrisico-contact (positieve test Covid-19 van huisgenoot of ander nauw contact) of na verblijf in het buitenland, of volgens verdere bepalingen van de overheid.

De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen dienen steeds te worden voorgelegd.

Minder dan 4 weken voor vertrek
Bij annulatie, minder dan 4 weken voor vertrek, betaal je een dossier- en annulatiekost van 200 euro per persoon voor reizen binnen Europa en 350 euro per persoon voor reizen buiten Europa.

Uitzonderingen waarbij deze kost vervalt:

 • Hospitalisatie met minimum 1 overnachting van jezelf of partner (wettelijk en/of inwonend).
 • Overlijden van een bloed- of aanverwant tot de 2de graad van verwantschap.
 • Verplichte isolatie die overlapt met één of meerdere dagen van de geboekte reis. Situatie na een positieve test Covid-19 van jezelf.
 • Verplichte quarantaine die overlapt met één of meerdere dagen van de geboekte reis. Situatie in afwachting van het resultaat van je test Covid-19, bij klachten die testing vereisen, hoogrisico-contact (positieve test Covid-19 van huisgenoot of ander nauw contact) of na verblijf in het buitenland, of volgens verdere bepalingen van de overheid.

De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen dienen steeds te worden voorgelegd.

Minder dan 2 weken voor vertrek
Bij annulatie, minder dan 2 weken voor vertrek, betaal je een dossierkost en annulatiekost van 300 euro per persoon voor reizen binnen Europa en 550 euro per persoon voor reizen buiten Europa.

Uitzonderingen waarbij deze kost vervalt:

 • Hospitalisatie met minimum 1 overnachting van jezelf of partner (wettelijk en/of inwonend).
 • Overlijden van een bloed- of aanverwant tot de 2de graad van verwantschap.
 • Verplichte isolatie die overlapt met één of meerdere dagen van de geboekte reis. Situatie na een positieve test Covid-19 van jezelf.
 • Verplichte quarantaine die overlapt met één of meerdere dagen van de geboekte reis. Situatie in afwachting van het resultaat van je test Covid-19, bij klachten die testing vereisen, hoogrisico-contact (positieve test Covid-19 van huisgenoot of ander nauw contact) of na verblijf in het buitenland, of volgens verdere bepalingen van de overheid.

De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen dienen steeds te worden voorgelegd.
Niet komen opdagen bij vertrek zonder annulatie
De deelnemer die niet opdaagt bij het vertrek, geen annulatieverzoek heeft ingediend en zich ook niet kan beroepen op de hierboven opgesomde uitzonderingen, moet de volledige deelnameprijs betalen.

Annuleringskosten bij onderbreken van de vakantie

Wanneer je genoodzaakt bent om je vakantie vroegtijdig af te breken, betaalt Samana de helft van de reiskost van de niet-genoten dagen terug. Dit enkel wanneer je onderbreekt wegens:

 • hospitalisatie met minimum één overnachting van jezelf of een familielid tot de eerste graad van verwantschap;
 • overlijden van een familielid tot de eerste graad van verwantschap.

De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen, dienen steeds te worden voorgelegd.

Annuleringskosten omwille van covid19

Wanneer je als vakantieganger tijdens een vakantie positief wordt getest op covid19 wordt  de gangbare procedure op het vlak van quarantaine/isolatie gevolgd. De mogelijke méér kost verbonden aan deze quarantaine zijn ten laste van de vakantieganger.

Wanneer de vakantieganger beslist om omwille van een positieve covid-test de vakantie  vroegtijdig  te verlaten worden enkel de verblijfskosten terug betaald die Samana kan recupereren bij de verblijfsaccommodatie. De transportkosten verbonden aan dit vroegtijdig vertrek zijn eveneens ten laste van de vakantieganger.

6. Verzekering

Voor ongevallen die zich voordoen vanaf de gemeenschappelijke vertrekplaats tot bij terugkeer op de gemeenschappelijke aankomstplaats (voor degenen die met eigen vervoer naar de vakantieplaats komen, geldt de verzekering vanaf de
aankomst en tot vertrek aan de vakantiebestemming) gelden volgende regelingen:

a) Schade aan, verlies of diefstal van persoonlijk materiaal zijn door Samana niet verzekerd.

b) Schade door een deelnemer toegebracht aan derden (= burgerlijke aansprakelijkheid):
Opzettelijke schade, door één van de deelnemers toegebracht, zal worden verhaald op die deelnemer. Dit is niet verzekerd via Samana.
Accidenteel toegebrachte schade, waarvoor men aansprakelijk is:

 • een waarborg van 1.500.000 euro bij lichamelijke schade
 • een waarborg van 300.000 euro bij stoffelijke schade.
 • een waarborg van 2.500.000 euro bij lichamelijke en stoffelijke schade samen.
 • Franchise bij stoffelijke schade:  €125

Voor schadegevallen onderworpen aan de wet van 3 juli 2005 op rechten van de vrijwilligers: de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers zoals gewijzigd door de wetten van 27 december 2005 en 19 juli 2006.

 • lichamelijke schade: 12.500.000 euro
 • stoffelijke schade: 625.000 euro
 • Hier geldt geen franchise

Bedragen worden steeds geïndexeerd aan de index der consumptieprijzen.

c) Rechtsbijstand

 • Waarborg strafrechtelijk verweer 50.000 euro
 • Waarborg burgerlijk verhaal 50.000 euro (met een minimumdrempel ten bedrage van 200 euro)
 • Waarborg onvermogen 15.000 euro (met een minimumdrempel ten bedrage van 200 euro)
 • Waarborg voorschot op vergoeding 12.500 (met een minimumdrempel ten bedrage van 200 euro)
 • Waarborg strafrechtelijke borgstelling 12.500 euro.

d) Lichamelijke ongevallen deelnemers
Medische en extra kosten verzekerd ten bedrage van 3.000 euro en overlijden ten bedrage van 3.750 euro
Schade aan elektrische rolstoelen ten gevolge van een verzekerd lichamelijk letsel is verzekerd ten bedrage van 3.000 euro met een franchise van 300 euro.
Meld steeds aan het ziekenfonds dat het om een ongeval ging tijdens de vakantie georganiseerd door Samana.
Systeem vast verzekerd kapitaal Terugbetaling van de kosten, tot uitputting van het verzekerd kapitaal. Opgelet: men is nooit verzekerd voor een ongeval dat te wijten is aan de ziektetoestand. Aangiften van ongevallen gebeuren door de vakantieverantwoordelijken onmiddellijk na het gebeuren.
Indien de beschreven verzekeringsvoorwaarden onvoldoende worden geacht, kan je een bijkomende verzekering nemen bij je persoonlijke verzekeraar.

e) Algemeen
Omschrijving van het risico: binnen- en buitenlandse reizen georganiseerd door Samana.
De deelnemers aan de verzekerde reizen worden eveneens beschouwd als verzekerden voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en behandelingskosten. Indien het slachtoffer een kind is dat de leeftijd van vijf jaar niet heeft bereikt of als het slachtoffer geen begunstigde nalaat, bestaat de vergoeding uitsluitend uit een tegemoetkoming in de begrafeniskosten, met een maximum van 2.500 EUR per verzekerde. De vergoeding voor de begrafeniskosten wordt betaald aan degene die bewijst dat hij deze kosten gedragen heeft.

7. Mutas

Voor buitenlandse vakanties binnen Europa en Lourdesbedevaarten zijn CM-leden via Mutas verzekerd voor dringende medische hulp in het buitenland.

Voor een reis naar Spanje dien je steeds je Europees Ziekteverzekeringskaartje mee te nemen. Dit kan je verkrijgen in je CM-kantoor of via de Mijn CM-app.

Boek je een reis op maat?  Neem dan ook het MUTAS-kaartje mee. Het MUTAS-kaartje is een informatiekaartje verstrekt door de ziekenfondsen en dient louter als een handig geheugensteuntje voor een vlot contact met de bijstandscentrale Mutas.

Niet-CM-leden kunnen best eens informeren bij hun ziekenfonds of ze een bijkomende verzekering moeten afsluiten.

Voor reizen buiten Europa, voorziet Samana een extra verzekering:

Waarborg extra kosten tot 50.000 Euro:

De medische behandelingskosten bij ongevallen of ziekten die de verzekerde overkomen tijdens de reis en het verblijf in het buitenland, worden vergoed. Deze waarborg geldt voor de kosten gemaakt in het buitenland, tijdens de voorziene reisduur en na de voorziene reisduur als de getroffene om medische redenen in het buitenland dient te blijven. In dat geval geldt de dekking tot op de dag van de terugkeer in België. De dekking is niet verworven als de ziekte reeds bestond voor afreis. Het geheel van onderstaande waarborgen is verzekerd bij ziekte of ongeval:

 • De medisch vereiste vervoer- en repatriëringskosten van de getroffene evenals de kosten voor de terugkeer van de verzekerde gezinsleden die dientengevolge eveneens gerepatrieerd worden
 • De vervoer- en repatriëringskosten van het stoffelijk overschot evenals de kosten voor de terugkeer van de verzekerde gezinsleden die dientengevolge eveneens gerepatrieerd worden
 • In afwachting van de repatriëring, de kosten voor de verlenging van het verblijf in het buitenland van de getroffene. Deze dekking geldt ook voor de verzekerde van wie de dokter vergt dat hij bij de getroffene blijft
 • De vervoerkosten voor de heen- en terugreis van één gezinslid voor bezoek en bijstand aan een verzekerde die voor tenminste 7 dagen gehospitaliseerd is in het buitenland.

Bij ambulante verzorging in het buitenland (kinesitherapie, hemodialyse, …) bewaar je alle originele betaalbewijzen, voorschriften en geneesmiddelenvignetten. Bezorg ze na thuiskomst aan de consulent van CM. Hij/zij zal de tegemoetkoming dan overschrijven op je rekening. Voor de terugbetaling van onkosten voor medicatie in Frankrijk is het noodzakelijk dat je de klevers op de verpakking bezorgt.

Mutas in Corona-tijden

Wanneer het land van bestemming een ander reisadvies krijgt en de vakantieganger is al ter plaatse, behouden ze het recht op bijstand. Het advies op vertrekdatum is bepalend bij de bepaling van al dan niet dekking.

De richtlijnen die op dat moment gelden voor het land van verblijf kunnen wel een impact hebben op de organisatie van de bijstand door Mutas. Wees je ervan bewust dat de organisatie van de bijstand hoe dan ook er anders zal uitzien dan we gewoon zijn. Mutas doet haar uiterste best om nodige repatriëring zo vlot mogelijk te laten verlopen in de huidige omstandigheden.

Solvabiliteitsverzekering en beroepsaansprakelijkheid reisorganisator
Om de reiziger de grootst mogelijke zekerheid te bieden heeft Samana overeenkomstig art.36 van de wet van 1 april 1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 een verzekeringscontract afgesloten bij Garantiefonds Reizen.
De solvabiliteitsverzekering komt tussen indien de uitvoering of verderzetting van de reis in het gedrang komt door het
financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar. De voorwaarden van deze verzekering kun je steeds
opvragen bij Samana.
Indien het financieel onvermogen zich voordoet:

 • voor het begin van de reis kan je schriftelijk contact opnemen met Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel.
 • tijdens de reis kan je telefonisch contact opnemen met Garantiefonds Reizen op het nummer 02 240 68 00.

Samana vzw is een sociaal-culturele vereniging, met zetel te 1031 Schaarbeek, Haachtsesteenweg 579. Hierdoorvalt Samana vzw onder toepassing van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk (zie www.csjm.be rubriek: sociaalcultureelwerk/volwassenenwerk). Ingevolge deze erkenning geniet Samana vzw van
de toepassing van artikel 3 § 2 3° van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus. Dit artikel bepaalt dat degenen die de reisbureau-activiteit uitsluitend uitoefenen met niet-commerciële doeleinden en binnen het kader van hun onderwijzende taak of van hun jeugd-, sport-, cultuur-, welzijns-, gezondheids- of volwassenenwerk, vrijgesteld zijn van de verplichting tot het hebben van een reisbureauvergunning (zie www.toerismevlaanderen.be, rubriek reisbureaus).

7. Portretrecht

Deelnemers aan onze reizen verklaren zich akkoord dat Samana foto’s mag publiceren, gemaakt op de reizen, waarop vakantiegangers, persoonlijke begeleiders en/of vrijwilligers zichtbaar zijn. Heb je hiertegen bezwaar, dan moet je dit schriftelijk melden aan Samana.

8. Klachtenprocedure

We doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Als je toch klachten zou hebben over
Samana en de werking, kan je terecht bij klachten@samana.be of schrijf naar: Klachten Samana, Haachtsesteenweg
579 PB40, B-1031 Brussel of telefonisch: 02 246 47 71.

Vraag & Antwoord

1. Waarom moet ik een medisch dossier laten invullen?

Het medisch dossier wordt deels ingevuld door je behandelende arts en deels door jezelf of je verzorgende (verpleegkundige of mantelzorger). Het is belangrijk dat dit dossier zo correct en volledig mogelijk ingevuld wordt, want op die manier kunnen we je zorgbehoefte correct inschatten. Op basis hiervan voorzien wij voor elke vakantie de nodige vrijwilligers (waaronder verpleegkundigen). Het is dus in ieders belang dat de papieren naar waarheid ingevuld worden. Wijken ze te sterk af van de realiteit, kan dit leiden tot annulatie van je deelname of zelfs het onderbreken van je vakantie.

2. Voor welke zaken heb ik een geneeskundig voorschrift van de arts nodig?
Voor volgende zaken moet je een geneeskundig voorschrift hebben van je arts:

 • kinesitherapie
 • verpleegkundige handelingen (wondzorg, sondes, inspuitingen, aantrekken van steunkousen).

Houd er rekening mee dat een geneeskundig voorschrift maar twee maanden geldig is. Als de arts de juiste periode van je vakantie op het geneeskundig voorschrift vermeldt, ben je zeker dat het in orde is tijdens je vakantie.

3. Kan ik kinesitherapie volgen tijdens de vakantie?
Kinesitherapie tijdens een binnenlandse vakantie is op de meeste plaatsen mogelijk, maar moet op voorhand aangevraagd worden (bij het invullen van het medisch dossier). Kinesitherapie tijdens een buitenlandse vakantie is niet altijd mogelijk en is dus afhankelijk van de bestemming. Vraag dus tijdig aan het Samana-secretariaat of kinesitherapie mogelijk
is eens je een buitenlandse bestemming uitgekozen hebt. Je hebt een afzonderlijk geneeskundig voorschrift nodig van je arts. De rekening van de behandeling moet ter plaatse
betaald worden.

4. Kan ik een eenpersoonskamer boeken?
In principe logeer je met twee personen op een kamer. Je kunt een eenpersoonskamer aanvragen op je aanvraagformulier. Eenpersoonskamers zijn altijd ‘onder voorbehoud’, aangezien er voor de meeste bestemmingen slechts een beperkt aantal eenpersoonskamers ter beschikking is. We geven hierbij voorrang aan mensen die alleen moeten slapen om medische redenen. Samana bekijkt welke medische redenen gegrond zijn om recht te hebben op een eenpersoonskamer. We verwittigen je indien we niet aan je vraag voor een eenpersoonskamer kunnen voldoen. Wanneer je een eenpersoonskamer krijgt toegewezen, betaal je meestal een toeslag (zie in de brochure per vakantiebestemming).

5. Wie staat er tijdens de vakantie in voor mijn verzorging?
Op elke vakantie worden de zorgen gecoördineerd door één of meerdere verpleegkundigen. Zij staan zelf in voor de strikt verpleegkundige taken (medicatiegebruik, wondzorg, inspuitingen,…), maar kunnen voor andere zorgtaken (hulp bij wassen, kleden, toiletbezoek,…) beroep doen op vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben hierrond vormingen gevolgd om goed voorbereid te zijn op dit takenpakket.

6. Is er altijd een arts beschikbaar?
We maken afspraken met artsen in de onmiddellijke omgeving van het vakantieverblijf. Op een aantal vakanties gaat er een eigen arts mee.

7. Wat als ik een uitkering van het ziekenfonds ontvang?
Ben je arbeidsongeschikt en ontvang je daarvoor een ziekte-uitkering, dan moet je bij deelname aan een vakantie de administratie van de adviserend arts van het ziekenfonds vooraf verwittigen van de periode van je afwezigheid, zodat je niet opgeroepen wordt ter controle tijdens de vakantieperiode en je ook wettelijk in orde bent (voor sommige reisbestemmingen
moet de adviserend arts immers expliciet vooraf toelating geven).

8. Wat als ik nierdialyse nodig heb?
Nierdialyse kan in een nabijgelegen ziekenhuis, indien je dit duidelijk vermeldt in het medisch dossier. De verplaatsingskost en organisatie hiervan zijn ten laste van jou, maar de verantwoordelijke en verpleegkundige zorgen er voor dat dit mee ingepast wordt in jouw vakantieprogramma.

9. Wat als ik zuurstof nodig heb tijdens de vakantie?
Indien je tijdens de vakantie zuurstof nodig hebt, vermeld je dit duidelijk in het medisch dossier, samen met het type zuurstof, het type zuurstoffles en de hoeveelheid zuurstof. Voor binnenlandse vakanties dien je zelf de zuurstof te regelen via de apotheek, voor buitenlandse vakanties dien je dit aan te vragen bij Mutas.

10. Wat als ik een rolstoel nodig heb tijdens de vakantie?
Als je zelf een rolstoel hebt, dan breng je die mee naar de vakantie en duid je dat ook zo aan in het medisch dossier. Heb je geen eigen rolstoel en heb je die toch nodig tijdens verre verplaatsingen, noteer dit dan duidelijk in het medisch dossier. Wij voorzien dan een rolstoel voor jou.

Wist je dat?

Vakantiebrochure

Wist je dat je ons vakantieaanbod kan raadplegen in een aantrekkelijke vakantiebrochure?

Lees meer