Het Samana Panel

Geeft stem aan mensen met een chronische ziekte!

Leven met een chronische ziekte of aandoening is niet evident. Je leven moet anders georganiseerd worden, je sociale contacten veranderen en chronische ziekte brengt heel wat extra kosten met zich mee… Als het je zelf overkomt, weet je heel goed wat dit allemaal betekent, maar hoeveel weten anderen ervan?

Samana is bekommerd om jouw situatie en die van veel anderen met een chronische ziekte. We willen er samen met jou werk van maken om de levenskwaliteit van mensen met een chronische ziekte te verbeteren en dit op alle terreinen van het leven.

Bij het opkomen voor jouw belangen staan steeds de inzichten en noden van mensen met een chronische ziekte centraal. Jouw ervaringsdeskundigheid en deze van vele bondgenoten is het vertrekpunt van de voorstellen die we op de beleidstafels neerleggen en waar we samen actie rond voeren. Steeds in het belang van mensen met een chronische ziekte.

Om jouw ervaringen nog beter en systematischer te beluisteren is er  het Samana Panel. Op een gestructureerde wijze brengen we de problemen in kaart en verzamelen we inzichten rond mogelijke verbeteringen, oplossingen en suggesties.

Onze huidige enquête draait rond de stijgende prijzen en hoe jij die ervaart. Klik op onderstaande button en deel je mening!

Wat?

Als deelnemer van het Samana Panel werk je mee aan een panelonderzoek waarbij, gespreid over een aantal jaren, verschillende vragenlijsten voorgelegd worden aan een uitgebreid panel van mensen met een chronische ziekte.

Waarover gaat het?

Dat zal een beetje afhangen van de actualiteit. Zeker is dat het gaat om je leefsituatie. Mogelijke onderwerpen zijn: medische kosten, je financiële situatie, alles dat te maken heeft met hospitalisatie, je mogelijkheden om deel te nemen aan culturele activiteiten,… We kunnen ook beleidsmaatregelen evalueren.

Wie kan deelnemen?

Iedereen die zelf aan een chronische ziekte of aandoening lijdt kan deelnemen aan het Samana Panel. De enige voorwaarde is dat je bereid bent om gedurende een aantal jaren mee te werken aan het project. Concreet betekent dit dat je één of een paar keer per jaar de vragenlijst invult die we jou via e-mail bezorgen. We roepen je dus op om je stem te laten horen en je vandaag nog aan te melden als deelnemer!

Hoe werkt het?

Om deel te nemen vul je het inschrijvingsformulier op deze pagina in. Als je je aanmeldt, bevestigen we alvast dat we je aanmelding goed ontvangen hebben en laten je weten wanneer je verdere informatie van ons kan verwachten. Uiteraard houden we je ook op de hoogte van de resultaten van elke bevraging. Ontdek hier de resultaten van de vorige enquête!