Actief meewerken rond belangenbehartiging?

Samana is permanent op zoek naar mensen – met of zonder een chronische aandoening – die graag mee de belangen van anderen helpen behartigen en zich op dat vlak actief willen engageren. Heb jij hierover een duidelijke mening en ben je bereid daarover een constructieve dialoog aan te gaan met anderen? Zie je het zitten om op basis daarvan samen visies te ontwikkelen die het individuele belang overstijgen en daardoor het beleid kunnen helpen bepalen?

Laat ons iets weten via jouw regionaal secretariaat.