Studie zoekt mantelzorgers

Wij krijgen vaak aanvragen binnen van mensen die voor een eindwerk, studie, … de hulp kunnen gebruiken van mantelzorgers. Op deze pagina vind je ze allemaal verzameld. Herken jij je in een van de omschrijvingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Masterproef “Mantelzorgers tijdens het wachten op persoonsvolgende financiering”

Vanessa Desante zoekt ouders en mantelzorgers van mensen tussen 18 en 65 die wachten op een Persoonsvolgend budget.

Via interviews van +/- 1 uur gaat ze in gesprek met ouders en mantelzorgers over het opnemen van mantelzorg tijdens het wachten op een PvB.
Wat zijn jullie noden en verwacht ingen? En wat kan jullie helpen om het wachten draaglijker te maken?
Extra info: Folder MPII
Contact: vanessa.desante@UGent.be

 

Thesis: Jonge Mantelzorgers in het middelbaar

Manon Steurs zoekt mantelzorgers onder de 18 en wil nagaan welke maatregelen hen kunnen ondersteunen in hun schoolcarrière.

Het onderzoek zal gebruik maken van de onderzoeksmethode ‘Photovoice’, dit wil zeggen dat de participanten foto’s zullen trekken waarover we samen zullen praten.

Contact: manon.steurs@vub.be of 0476 44 64 94

 

Studie levensmoeheid

Let Dillen is op zoek naar familieleden van mensen die levensmoe zijn. Haar onderzoeksgroep wil rond dit fenomeen meer inzicht creëren: wat is het? Wat zijn ervaringen van zorgverleners? Wat zijn de ervaringen van familieleden? We zetten daarrond verschillende studies op, in het verleden en nu.

Momenteel voeren ze een studie uit naar de ervaringen, belevingen en noden van familieleden van personen die levensmoe zijn. Ze doen dit aan de hand van eenmalige interviews, op het tijdstip en de plaats van voorkeur van de deelnemers. Met deze data wensen ze kennis op te doen om zorg op maat te kunnen onderbouwen. Ze willen met de huidige studie een stem geven aan de familie.

Meer info: Studie_familieleden van ouderen (70+) met levensmoeheid

Contact: 09 332 04 35, tussen 8.30 en 17 uur
of stuur een mail naar:
 Annelien Persyn (student-onderzoeker),
annelien.persyn@ugent.be
 Loïc Defurne (student-onderzoeker),
loic.defurne@ugent.be
 Liesbeth Van Humbeeck (hoofdonderzoeker),
Liesbeth.vanhumbeeck@uzgent.be

Onderzoek: Mantelzorger en terug aan het werk of  opleiding volgen

Wat is er volgens jou nodig om de stap naar werk of een opleiding te kunnen zetten? Hoe zouden VDAB en andere organisaties die stap voor jou kunnen vergemakkelijken? We horen graag jouw mening. Ook als je op dit moment werkt of een opleiding volgt, horen we graag wat jou geholpen heeft om deze stap te zetten. Je mag ons contacteren via heidi.knipprath@vdab.be. Dan zoeken we samen naar een datum die voor jou past om over jouw ervaringen (online) te praten.

Onderzoek: Toekomstige thuis

Katrien Peeters en Liesbet Van Vlasselaer zijn op zoek naar ouderen of hun mantelzorger waar er reeds sprake is van zorgbehoevendheid maar nog geen gevoel van overbelasting. Een verhuis is nog helemaal niet aan de orde. Idealiter wonen ze in regio Limburg, Vlaams- Brabant of de Kempen.

Uit onderzoek blijkt dat ouderen en hun naasten/mantelzorgers een afwachtende houding aannemen als het aankomt op het actief bespreken van de wens rond wonen in de toekomst. Vaak blijkt een opname in het ziekenhuis na een val thuis of een zwaar overbelaste mantelzorger de druppel die maakt dat een verhuis  acuut wordt.

Daarom willen ze met het resultaat van dit onderzoek de  oudere en zijn eventuele naasten/mantelzorgers sterk maken om met elkaar het gesprek over de toekomstige alternatieve woonvormen aan te gaan in de overtuiging dat dit kan leiden tot een meer gedragen, beter geïnformeerde beslissing die de verschillende partijen ten goede komt.

Meer info vind je hier.

Contact: