Studie zoekt mantelzorgers

Wij krijgen vaak aanvragen binnen van mensen die voor een eindwerk, studie, … de hulp kunnen gebruiken van mantelzorgers. Op deze pagina vind je ze allemaal verzameld. Herken jij je in een van de omschrijvingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Veerkracht bij jonge mantelzorgers

Ik ben Lotte Van Gool, tweede masterstudente Klinische orthopedagogiek & Disability Studies aan de UGent. Voor mijn masterproef doe ik onderzoek naar hoe veerkrachtprocessen (in de gezinnen van) adolescenten en jongvolwassenen ondersteund kunnen worden na het meemaken van een ingrijpende (medische) levensgebeurtenis, namelijk het hebben van een ouder met de ziekte van Parkinson. Concreet wil dit zeggen dat ik met volwassenen (+18 jaar) die opgroeiden met een ouder die deze diagnose had, een gesprek wil aangaan over hun ervaringen. Uiteraard wordt dit gesprek later geanonimiseerd. Ik koos hiervoor vanuit mijn eigen ervaringen (mijn moeder had de ziekte van Parkinson) en omdat ik vind dat dit meer aandacht verdient.

Meer info vind je hier.

Onderzoek naar de zorgnoden van mantelzorgers in de palliatieve zorg

Zes studenten Toegepaste Psychologie van de AP Hogeschool Antwerpen onderzoeken de zorgnoden van mantelzorgers in de palliatieve zorg. Ze zijn op zoek naar mantelzorgers in de palliatieve zorg die bereid zijn deel te nemen aan een interview. Het interview duurt een klein uurtje duren. Ook online afspreken via Teams is mogelijk.  

Zie jij dit zitten? Contacteer Femke voor een afspraak: femke.aarts@student.ap.be 

Welzijn van mantelzorgers van ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de universiteit van Gent, voert momenteel een belangrijk onderzoek naar het subjectief welzijn van mantelzorgers, meer bepaald mantelzorgers van ouderen die (permanent) in een woonzorgcentrum verblijven. De studie heeft als doel factoren te vinden die een invloed uitoefenen op het subjectief welzijn van die mantelzorgers. Kan jij hen helpen?

https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_5BdiYmVIQuo6guO

 

Enquête bij mantelzorgers van personen met dementie – VIVES Hogeschool

Onderzoekers binnen het expertisecentrum zorginnovatie van de VIVES Hogeschool te Roeselare voeren een onderzoek naar ervaringsleren en ondersteuning van mantelzorgers bij personen met dementie.  Ze werken hiervoor samen met onderzoekers uit Duitsland, Italië, Griekenland en Slovenië.  Ben jij mantelzorger van een persoon met dementie? Je helpt hen door deze vragenlijst in te vullen.

Vragenlijst voor mantelzorgers van mensen met dementie (office.com)

De vragenlijst zit ook in bijlage.

 

2 studenten van humane wetenschappen van Campus Fenix in Grimbergen maken een thesis over mantelzorg en dementie.

Je maakt hen blij door hun vragenlijst in te vullen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeylK2L-RxEGaqMSfxpTAkrhHcFmodaHQ1ut2_4ZuXFTFqV3A/viewform?usp=sf_link