Corona en mantelzorg

Het aantal COVID-19 besmettingen blijft toenemen, met verstrenging van de maatregelen als gevolg. Op 30 oktober hebben de federale en gewestelijke regeringen beslist om tot minstens 13 december over te schakelen naar een verstrengde lockdown. We zetten de belangrijkste richtlijnen voor mantelzorgers even op een rijtje:

Bezoek

Per huishouden heeft elk gezinslid recht op 1 ‘knuffelcontact’. Gezinnen mogen maar 1 knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.

 • Voldoende afstand bewaren (1,5 meter)
 • Liefst buiten op terras of in tuin,
 • Geen bezoek als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.

Verplaatsingen

Het is verboden je op de openbare weg en in openbare ruimtes te bevinden tussen 24 u en 5 uur ’s morgens (in Vlaanderen), behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, waaronder bijstand en zorgen voor oudere personen, minderjarigen, personen met een handicap en kwetsbare personen.

Een mantelzorger mag zich dus ook binnen deze tijdstippen verplaatsen om zorg en bijstand te voorzien.

Woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen

Iedere (residentiële) voorziening heeft specifieke richtlijnen voor bezoek uitgewerkt. Vraag de richtlijnen die gelden in de voorziening waarin jouw naaste zich bevindt na.

Bezoek in een thuiszorgsituatie door mantelzorgers

Thuiswonende personen met die zorg of ondersteuning nodig hebben zijn letterlijk ‘baas in eigen huis’ en de beslissing in eigen handen. Er is geen voorziening die een bezoekreglement kan uitvaardigen, of het naleven ervan kan afdwingen.

Het is daarom belangrijk dat de persoon die zorg nodig heeft en de mogelijke bezoeker(s) met mekaar in dialoog gaan en goed overleggen of dit bezoek noodzakelijk is en gewenst is; en dit natuurlijk voor de beide partijen.
Stel jezelf de vraag: waarom is dit bezoek nodig? Zal dit bezoek het (psychosociaal) welzijn van de persoon die zorg en ondersteuning nodig heeft verbeteren? Ga hierover een gesprek met elkaar aan en geef elk je eigen verwachtingen en grenzen aan.

Het bezoek moet altijd op een veilige manier kunnen verlopen, zowel voor de persoon zelf, als de bezoeker. Hiervoor gelden volgende aanbevelingen:

 • Iedere persoon mag met één persoon een nauwer contact  hebben, hier moeten de afstandsregels dus niet gerespecteerd worden.
 • Pas de principes van social distancing toe. Houd dus min. 1,5 meter afstand;
 • Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in de open lucht of in een ruimte waar het mogelijk is om 1,5m afstand te houden;
 • Pas de regels rond handhygiëne en nies- en hoesthygiëne toe.

 • Bezoekers die zelf tot een risicogroep behoren, besteden extra aandacht aan de voorzorgsmaatregelen of stellen het bezoek nog even uit;
 • Draag een mondmasker vanaf de leeftijd van 12 jaar;
 • Bezoek is af te raden wanneer er professionele zorgverleners aanwezig zijn, tenzij dit nodig is voor de communicatie met de zorgverleners (bvb. bij personen met dementie)

Zowel professionele zorgverleners als andere personen (bvb. buren)  kunnen helpen om de juiste keuzes te maken ivm bezoek:

 • Dienstverlenende instanties kunnen de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood informeren op zijn/haar maat. Professionele zorgverleners kunnen ingrijpen als de situatie niet houdbaar of duurzaam is;
 • Indien de persoon niet over een informeel netwerk beschikt en dit zijn welzijn benadeelt, kunnen betrokken professionele zorgverleners op zoek gaan naar initiatieven in de buurt die veilig sociaal contact mogelijk maken;
 • Professionele zorgverleners geven informatie over wat al dan niet mogelijk is rond het bezoek
 • De professionele zorgverlener kan samen met de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood zoeken naar mogelijkheden voor een veilig bezoek en op zoek gaan naar oplossingen
 • Burgers kunnen mekaar wijzen op de mogelijkheden en beperkingen van bezoek.

De activiteiten voor mantelzorgers van Samana gaan momenteel niet door – en dit al zeker tot 13 december.  We houden je op de hoogte over een mogelijke nieuwe opstart.

Ondersteuning nodig?

Volgende hulpbronnen kunnen je helpen.

Vormingsaanbod Samana

Samana zet in op jouw veerkracht. We bieden infosessies en cursussen aan waar je samen met lotgenoten leert hoe je jouw draagkracht kan verstevigen. Als gevolg van de nieuwste maatregelen tegen het coronavirus, zijn onze fysieke vormingen tot minstens 13 december geannuleerd. We hebben daarom voor jou een selectie van cursussen en infosessies voorbereid, die je makkelijk thuis kan volgen. Het enige wat je nodig hebt is: een laptop of tablet met camera, een internetverbinding en een ruimte waar je de online sessie(s) rustig kan volgen.

Je vindt het volledige overzicht op https://www.samana.be/onlinevorming/

De Mantelzorgtelefoon

Als mantelzorger kan je al jaren terecht bij de mantelzorgtelefoon van Samana: je vindt er een luisterend oor, kan er je verhaal doen, even emotioneel bijtanken… Bel onze mantelzorgtelefoon op het nummer 078 15 50 20 en krijg alle tijd die je nodig hebt om te vertellen waarmee je zit of om in vertrouwen je hart even te luchten bij iemand die begrijpt waarover je spreekt.

De Samana Mantelzorgtelefoon is iedere werkdag bereikbaar van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. De kostprijs is die van een zonaal gesprek, van waar in België je ook belt.

Dementie en het coronavirus

Voor mensen met dementie kan het moeilijk zijn om deze hele crisis rond corona te plaatsen. Diverse experten hebben tips verzameld voor mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie. Deze tips werden gebundeld in een handig document. Meer informatie.

Zelfzorg voor mantelzorgers

Heb je nood aan tips om een balans te vinden tussen ‘draaglast en draagkracht’? De online training ‘Zelfzorg voor mantelzorgers‘ leert het je in negen sessies aan de hand van theoretische uitleg van een experte, tips, oefeningen en getuigenissen van andere mantelzorgers. Klik hier om meer over deze cursus te ontdekken.

Veilig omgaan met een Covid-19-patiënt

Is de persoon voor wie je zorgt Covid-19-patiënt? Dan wil je weten hoe je veilig met haar of hem omgaat. De online praktijkcursus van Howest helpt je alvast op weg.

De ZorgSamen

Op de website www.dezorgsamen.be vinden zorgverleners, maar ook mantelzorgers tips om goed voor jezelf te zorgen en veerkracht bij te tanken.