Vrijwilliger commissie Belangenbehartiging

Op zoek naar een vrijwillig engagement waarbij je een verschil kan maken voor mensen die getroffen zijn door een langdurige ziekte? Heb je kennis, inzicht en ervaring in belangenbehartiging? Dan ben jij misschien wel de geknipte persoon om in de Commissie Belangenbehartiging van Samana te komen.

Over Samana

Samana is een vereniging van en voor mensen met een chronische ziekte of zorgbehoefte en hun mantelzorgers. Samen met meer dan 26 000 vrijwilligers biedt Samana een helpende hand om de levenskwaliteit van deze twee doelgroepen te verbeteren. Dit met vakanties op maat, vormingen, activiteiten met lotgenoten, belangenbehartiging en zoveel meer.

De werking van Samana draait dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers. We hechten daarom veel belang aan de participatie van vrijwilligers in de beleidsmatige processen van onze organisatie.

De strategische aanbevelingen voor de verschillende werkterreinen van Samana worden gemaakt in ‘strategische commissies’. De Raad van Bestuur neemt de finale beslissingen op basis van deze aanbevelingen. Deze commissies bestaan voornamelijk uit vrijwilligers, onder begeleiding van enkele beroepskrachten van Samana vzw.

Met belangenbehartiging willen we wegen op het beleid en dit op verschillende niveaus. Een effectieve belangenbehartiging zorgt voor structurele verandering en laat het beleid beter aansluiten bij de behoeften en knelpunten die mensen met een chronische ziekte ervaren.

Voor de werking belangenbehartiging zijn we op zoek naar meerdere vrijwilligers die zich willen inzetten in deze nieuwe commissie.

Gewenst profiel

We zoeken gemotiveerde en geëngageerde vrijwilligers met verschillende achtergronden die zich willen inzetten voor een inclusieve samenleving met specifieke aandacht voor mensen met een zorgnood.

  •  Je hebt een chronische ziekte of je heb affiniteit met en kan je inleven in de leefwereld van mensen met een langdurige ziekte.
  • Je hebt ervaring in belangenbehartiging of hebt kennis over wet- en regelgeving die mensen met een chronische ziekte of mantelzorgers aanbelangen.
  • Je volgt de (politieke) actualiteit op, in het bijzonder de dossiers met betrekking tot mensen met een chronische ziekte.
  • Je kan beleidsmatig en strategisch denken.
  • Je bent in staat om in je rol als vrijwilliger los te koppelen van je andere (professionele) activiteiten en persoonlijke ervaringen. Je stelt kortom de belangen van Samana vzw voorop.
  • Je bent democratisch ingesteld, luistert actief en kan tot een compromis komen.

Taakomschrijving

  • Samen met de andere leden van de strategische commissie belangenbehartiging, bepaal je mee de strategieën en prioriteiten van Samana rond de werking belangenbehartiging.
  • Je kan je engageren voor vijf bijeenkomsten per jaar, gedurende een dagdeel in de vooravond of overdag.
  • Deze bijeenkomsten vinden voornamelijk digitaal plaats. Een of twee bijeenkomsten per jaar kunnen plaatsvinden in Brussel.
  • Je engageert je tot en met december 2028.

Interesse?

Voor meer informatie kan je terecht bij Eveline Van Hecke, stafmedewerker belangenbehartiging: eveline.vanhecke@samana.be, 0477 44 14 13.

Klaar voor een nieuw engagement? Stuur ons een mail met jouw motivatie en een overzicht van jouw ervaring naar eveline.vanhecke@samana.be. Op basis van de verschillende kandidaturen maken we een selectie om tot een werkbare groep te komen.