Kom bij het Spirit Team!

Welkom bij het Spirit Team! 

Iedereen heeft één of meerdere bronnen van waaruit je kracht kan putten. Die bronnen kunnen verschillen van persoon tot persoon. Het geloof of inspiratiekader van waaruit je vertrekt, heb je nodig om je met enthousiasme te blijven inzetten voor dat wat jij belangrijk vindt. Het is de droom van Samana om mensen met een chronische ziekte of zorgnood en hun mantelzorgers in hun kracht te zetten, daarom organiseren we voor hen en samen mét hen heel wat initiatieven. 

Samana kiest ervoor om haar christelijke wortels te blijven inzetten als inspiratiebron en deze te voeden en actualiseren met openheid voor ieders inspiratiekader.  

Om zingevende en inspirerende initiatieven te bedenken, te ondersteunen en te organiseren zoeken we vers bloed voor de provinciale Spirit Teams. 

Per provincie is er een Spirit Team dat 3 à 4 keer per jaar samen komt. Het is een mix van mensen met een chronische ziekte of zorgnood, mantelzorgers en vrijwilligers. Zij kunnen rekenen op de ondersteuning van de stafmedewerker zingeving en inspiratie.  

Het Spirit Team inspireert. 

Het Spirit Team zorgt ervoor dat onze diepere inspiratie levend blijft. Zingeving is bij Samana iets van alle werkingen, leden, vrijwilligers en beroepskrachten. Het Spirit Team kan helpen bij zingevende initiatieven voor mantelzorgers, op vakanties voor chronisch zieke mensen, in de basiswerking, … Ze werken materialen uit en reiken methodieken aan. 

Het Spirit Team luistert en verbindt

Het Spirit Team luistert en verkent wat er nodig is om inspiratie te laten leven in hun provincie, ook voor de mensen die Samana nog niet kennen. Het Spirit Team is het aanspreekpunt voor zingeving in de provincie: het verzamelt ideeën, gaat aan de slag met suggesties en deelt zingevende initiatieven vanuit de vakanties, basiswerkingen, … 

Het Spirit Team houdt van groei en leren.

Het Spirit Team zorgt voor een verscheiden vormingsaanbod op gebied van inspiratie en zingeving. Het Spirit Team plant, stimuleert, organiseert en evalueert dit aanbod, in dialoog met de algemene commissie Zingeving. 

Heb jij ‘zin’ om bij het Spirit Team te komen?

In het Spirit Team kan jij op jouw manier bijdragen aan een warme samenleving. Je krijgt de kans om ideeën uit te wisselen en iets bij te dragen aan de beleving van anderen. Er is ook ruimte voor inspirerende uitwisselingen en om te leren van elkaar. 

 

Laat van je horen en stuur een mail naar saskia.boon@samana.be of bel 0475 63 62 16