Kom bij het Spirit Team!

Bij Samana zit er veel drive om mooie dingen te organiseren voor onze doelgroep. Onze droom is om mantelzorgers, mensen met een chronische ziekte en zorgnood in hun kracht te zetten door alles wat we samen mét hen en voor hen organiseren.

We hebben allemaal bronnen waaruit we putten om de kracht te vinden voor de dingen die we doen. Of we die bronnen nu drive, inspiratie, zingeving, … noemen, we hebben het nodig om ons met enthousiasme te blijven inzetten voor dat wat we belangrijk vinden.

Natuurlijk hebben we al veel mooie initiatieven en activiteiten dankzij mensen die zich hiervoor al jarenlang inzetten. Om dit verder te zetten, zoeken we vers bloed / nieuw vuur voor zingeving.

Voel jij het kriebelen?

Het Spirit Team inspireert.

 In het Spirit Team zitten mensen met een chronische ziekte of zorgnood, mantelzorgers en vrijwilligers, die ervoor zorgen dat onze diepere inspiratie levend blijft.
Bij ons is inspiratie iets van iedereen, doorheen al onze werkingen.
Dat zie je terug in het Spirit Team dat helpt bij initiatieven en activiteiten op vakantie, bij huisbezoeken of andere gesprekken, in de plaatselijke werking…

Het Spirit Team werkt materialen uit en reikt methodieken aan.

Per provincie is er een Spirit Team aanwezig dat 3 a 4 maal per jaar samen komt. En op deskundige ondersteuning kan rekenen van de stafmedewerker zingeving.

Het Spirit Team luistert en verbindt

Het Spirit Team luistert en verkent wat er nodig is om inspiratie en drive te laten leven in hun provincie,  ook voor de mensen die Samana nog niet kennen.

Wie graag wil meewerken aan zingeving in de provincie, wordt opgevangen door het Spirit Team om te kijken voor welk engagement er een klik is.

Het Spirit Team behoudt het overzicht wat er op het vlak van zingeving gebeurt en verspreidt informatie en communicatie omtrent zingeving naar lokale en plaatselijke werkingen. Het is ook  aanspreekpunt voor zingeving binnen de provincie :  het verzamelt ideeën, opmerkingen, plannen, initiatieven uit regionale en plaatselijke werkingen en geeft deze ook door waar nodig.

Het Spirit Team houdt van groei en leren.

 Het Spirit Team zorgt voor verscheiden vormingsaanbod op gebied van inspiratie en zingeving. Het Spirit Team plant, stimuleert, organiseert en evalueert dit aanbod, in dialoog met de algemene commissie Zingeving.

Heb jij zin om bij het Spirit-Team te komen?

 In het Spirit Team kan jij op jouw manier bijdragen aan een warme samenleving.
Je krijgt er de kans om ideeën uit te wisselen en gestimuleerd te worden door anderen om daar samen iets mee te doen.

Je krijgt de kans om iets bij te dragen aan de beleving van anderen. Stel je voor: je hebt meegewerkt aan de organisatie van vertoning van een inspirerende film + bespreking. Zelf heb je ook genoten van de voorstelling en achteraf komen glunderende deelnemers jou vertellen hoeveel ze er aan hadden om dit mee te maken…

Vanzelfsprekend bieden we jou ook de nodige ondersteuning en opleiding als vrijwillig medewerker binnen het team. Tevens voorzien we ruimte voor inspirerende uitwisseling en leren van elkaar.

Kriebelt het?

Stel je dan onmiddellijk kandidaat en stuur een mailtje naar marjan.snykers@samana.be of bel 02/246.47.92.en dan kijken we samen verder.