Samana en het coronavirus

Je kan er niet meer omheen: het coronavirus beheerst niet alleen het openbare leven, maar heeft een grote invloed op het leven van ieder van ons. De verspreiding van het virus tegen houden is de komende periode een topprioriteit.

Wat mag nog, wat moet, wat zeker wel of juist niet? We volgen hieromtrent strikt de adviezen van de federale regering. Hieronder beschrijven we welke gevolgen deze hebben op de werking van Samana.  Schrijf je in op onze nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van de nieuwste wijzigingen in onze dienstverlening.

Heb je een specifieke vraag? Op deze pagina lijsten we de antwoorden op veelgestelde vragen stelselmatig op.

Samana activiteiten

  1. Ontmoetingssamenkomsten waarbij meerdere mensen samenkomen mogen tot minstens eind juni niet plaatsvinden.
  2. Met de nieuwe striktere maatregelen raden we huisbezoeken tot nader order af en roepen we op om deze te vervangen door een telefoontje of waar mogelijk contact via digitale kanalen zoals e-mail, chat en videogesprekken. Dit in het belang van onze vrijwilligers en de zorgbehoevenden. Voor iemand boodschappen doen kan, maar hierbij moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de voorzorgsmaatregelen. (Niet binnen gaan, voldoende afstand houden …).
  3. De voorziene cursussen, infosessies en mantelzorgactiviteiten met startdatum tot en met eind juni 2020 worden uitgesteld naar een latere datum. Alle deelnemers zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld over het verdere verloop.
  4. De winkelbussen in Antwerpen Luchtbal en Antwerpen Dam rijden de komende weken niet uit. Hulp nodig bij het inkopen doen? Onze vrijwilligers van de Samana boodschappenlijn staan paraat om je verder te helpen.

Samana vakanties

Samana volgt nauwlettend de reisadviezen van de federale regering. Op basis hiervan werd beslist om alle voorziene groepsvakanties met vertrek tot en met eind juni te annuleren. Daarnaast heeft de Federatie van alle Lourdesorganisatoren overeengekomen om de treinbedevaarten naar Lourdes in juli en augustus 2020 te schrappen.

Indien er voor deze vakanties geen nieuwe datum later dit jaar geprikt kan worden, zal gekeken worden naar een alternatieve vakantie voor de deelnemers. Dit wordt bekeken van zodra de piek van het coronavirus achter de rug is.

De voorbereidingen van vakanties die nog niet geannuleerd werden, gaan verder. Voorbereidende vergaderingen moeten waar mogelijk via de digitale weg verlopen of uitgesteld worden.

Solidariteitsactie

De tombolatrekking van deze actie ten voordele van mensen met een langdurige ziekte is uitgesteld naar vrijdag 23 oktober 2020.  Van zodra de lockdown-maatregelen worden opgeschort, zal de verkoop van de boekjes door de lokale afdelingen van Samana weer opgestart worden. Schrijf je in op onze nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van de nieuwe trekkingsdatum en nadien ook de resultaten.

Voorzichtigheid is geboden

Voorzichtigheid is geboden om besmetting en verdere verspreiding te voorkomen.

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

1. Blijf thuis als je ziek bent
2. Was regelmatig je handen.
3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …). Het bezoek moet beperkt worden tot enkel het strikt noodzakelijke.
3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van de nieuwste wijzigingen in onze dienstverlening.

Laatste update 14-05-2020, 12u