Samana en Covid-19 | Vakanties

Alle groepsvakanties van 2020 die voor de coronapandemie ingepland stonden, zijn geannuleerd. Iedereen die ingeschreven was voor een vakantie werd op de hoogte gebracht.
Samana heeft een aangepast vakantieaanbod uitgewerkt dat beantwoordt aan de geldende veiligheidsmaatregelen en richtlijnen. Meer informatie vind je op deze pagina.

Hieronder vind je alle vooropgestelde veiligheidsmaatregelen waarmee rekening gehouden moet worden.

Algemeen

 • Iedereen draagt mondmaskers. Enkel in de eigen kamer kan je het mondmasker afdoen. Indien het moeilijk is om de social distancing te respecteren -wat vaak het geval is tijdens een vakantie- dragen we mondmaskers.
 • Tijdens verzorgingen dragen we chirurgische mondmaskers.
 • We zorgen ervoor dat rolwagens geduwd worden met handschoenen aan. Bovendien voorzien we regelmatig (minimaal 3 keer per dag) om de handvaten en armleuningen te ontsmetten.
 • We dringen er bij de vakantiegangers op aan dat zij op geen enkele manier symptomen vertonen van Covid 19 (hoesten, griepachtige verschijnselen, koorts, ..) bij vertrek op vakantie. Indien vakantiegangers symptomen vertonen voorzien we onmiddellijke testing. Mensen die symptomen vertonen, blijven verplicht op de kamer in afzondering tot er zekerheid is. De huisarts wordt onmiddellijk geraadpleegd om de testing uit te voeren.

Busvervoer (groepsvakanties)

 • Laat voldoende plaats op de bus. We gaan uit van 1 persoon per 2 stoelen. We zetten geen twee personen naast elkaar.
 • Rolwagens (handvaten, armleuningen) worden ontsmet voor en na dat ze in de bus worden gezet en gehaald, voor en na gebruik.
 • De duwers van rolstoelen dragen handschoenen en hebben, uiteraard, een mondmasker op.
 • We vragen de busmaatschappij om de bus te ontsmetten tussendoor.

In het hotel

 • Hotels zijn verplicht om alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Handgel voorzien, mogelijkheid om afstand te bewaren bij in- en uitcheck, grondige schoonmaak van alle gebruikte materialen, … De Samana vrijwilligers maken vooraf kennis met alle veiligheidsmaatregelen die het hotel voorziet. De medewerkers van Samana voorzien in deze informatie en geven deze in door aan de vakantieverantwoordelijke.
 • Indien er problemen zijn met de Corona veiligheidsmaatregelen in het hotel, spreekt de vakantieverantwoordelijke hiervoor de hotelverantwoordelijke aan. Samana vrijwilligers melden eventuele problemen aan de VV.
 • Bij aankomst en het uitladen van de bagage dragen de vrijwilligers handschoenen. Idem dito bij vertrek.
 • Bij het begeleiden van vakantiegangers naar de kamers wordt gepoogd om voldoende afstand te bewaren.
 • Indien mensen geholpen dienen te worden bij de maaltijd, draagt de vrijwilliger steeds handschoenen en draagt hij/zij een mondmasker.

De verzorging van vakantiegangers

 • Dagelijkse temperatuurcontrole bij medewerkers en vakantiegangers.
 • Bij ochtend- en avondtoiletten en alle andere verzorgingen dragen alle vrijwilligers chirurgische mondmaskers en handschoenen. Bij iedere nieuwe verzorging worden andere handschoenen gebruikt.
 • Verpleegkundigen voorzien in beschermende kledij en medische mondmaskers voor het verzorgen van iemand die eventueel Covid 19 symptomen vertoont.
 • Indien een vakantieganger besmet is zetten we een vooraf gestelde procedure in gang. Deze persoon wordt dan nog enkel op de kamer gehouden tot er medische duidelijkheid is. De vakantieganger wordt dan enkel nog verzorgd door de verpleegkundigen. Alle vrijwilligers die met deze persoon in aanraking zijn gekomen, worden getest.

Op uitstap

 • Iedereen draagt een mondmasker, zowel vrijwilligers als deelnemers.
 • Laat voldoende plaats op de bus. We gaan uit van 1 persoon per 2 stoelen. We zetten geen twee personen naast elkaar.
 • Rolwagens (handvaten, armleuningen) worden ontsmet voor en na dat ze in de bus worden gezet en gehaald, voor en na gebruik.
 • De duwers van rolstoelen dragen handschoenen en hebben, uiteraard, een mondmasker op.
 • We vragen de busmaatschappij om de bus te ontsmetten tussendoor.
 • Bij de keuze voor een restaurant voor het middagmaal, vragen we uitdrukkelijk om ontsmettende handgel te voorzien.
 • Indien mensen geholpen dienen te worden bij de maaltijd, draagt de vrijwilliger steeds handschoenen en draagt hij/zij een mondmasker.
 • Handen wassen bij terugkomst in hotel.

Ga verder naar de info voor

Lokale afdelingswerking | Cursussen en regionaal aanbodDuo-werking