Pulsar inspiratiedag

Sinds de start van Pulsar is de inspiratiedag het moment waarop we zichtbaar maken en delen hoe Pulsar leeft in onze organisatie. Dat doen we ook dit jaar, op twee manieren:

 • De ochtend is een uitwisselingsmoment van de actiegroepen. Ze leggen hun werk voor aan collega’s en vragen feedback die hen helpt een volgende stap te zetten.
 • In de middag kijken we breed in de organisatie. Hoe leeft Pulsar in de regio’s? Inspirerende initiatieven en goeie praktijken worden gedeeld. Gelegenheid om fier te zijn op Samana en kansen te over om ideeën op te doen over wat al goed werkt op andere plekken in de organisatie.

PROGRAMMA

9u30 – 10u Ontvangst & koffie
10u – 10u20     Warme welkom!
10u20 – 12u50  Uitwisseling actiegroepen
12u50 – 13u45  Lunch
13u45 – 14u  Pulsar in onze dagelijkse werking
14 – 15u40      Inspiratiemarkt
15u40 – 16u Koffiepauze
16u – 17u15 Levensvragen met Friedl Lesage
17u15 – … Aperitief & BBQ

 VOORMIDDAG – Uitwisseling actiegroepen?

Op de pulsarbijeenkomst begin maart heeft elke actiegroep een focus bepaald en een concreet project gedefinieerd. Op deze inspiratiedag worden volgende projecten gepresenteerd:

 • Sociaal contact: ‘We hadden nooit gedacht dat het ging lukken…’

… en toch gingen we experimenteren met nieuwe vormen van sociaal contact. De eerste inspiratie over wat (inhoud) en hoe (proces) delen we graag met jou! Eén ding is zeker, het zit hem vaak in de eenvoudige, mooie, alledaagse dingen.

 • Goesting en talent

Samana zit boordevol mensen met goesting en talent. In deze koffer vind je allerlei manieren waarop je elkaars talenten kan leren kennen, zodat je vraaggericht kan werken, op basis van je goesting en talent.Doe je mee?

 • Zichtbaarheid: ‘Schattenjacht’

Ben je op zoek naar een schat? Mag ik jouw helpen zoeken naar… nieuwe vrijwilligers, goedkopere zalen, nieuwe leden ondanks de GDPR?

 • Cultuur

Welkom in onze huiskamer voor een vleugje cultuur, op smaak gebracht met een goede koffie. Wij geven de voorzet en gaan met jou op zoek naar cultuurambassadeurs.

 • Bondgenoot.be

Al meer dan 800 bondgenoten vonden elkaar via bondgenoot.be, het digitale platform voor mensen met een chronische ziekte. De kersverse redactiegroep wil van dit platform een vitaal netwerk maken dat bondgenoten echt kan versterken. Kom zeker eens luisteren naar wie we zijn en hoe we dat gaan doen!

 • Werving vakanties

Het Pulsar groepje ‘Werving Vakanties’ ondervroeg verschillende regio’s hoeveel nieuwe verpleegkundigen en medewerkers er in de periode van 2014 tot 2017 zijn bijgekomen. Tevens werd via een enquête gevraagd naar de redenen waarom bepaalde medewerkers ons verlaten hebben. Verschillende regio’s lieten ons weten welke acties zij ondernomen hebben om deze personen toch aan boord te houden.  Op de Pulsardag brengen we verslag uit en delen met jullie welke besluiten we hieruit mogen trekken.

 • De K(l)rachtenbank: een opblaasbare sofa in Samana-stijl

We vragen mensen om even naast ons in de sofa te komen zitten en stellen hen enkele vragen.  Het gesprek is bedoeld om iets meer te weten te komen dan enkel de contactgegevens om zo vanuit de talenten, ervaring, interesses, … gerichter mensen te kunnen aanspreken voor de werking belangenbehartiging (panel, stuurgroep, infomomenten, acties, nieuw uit te werken initiatieven, …).

Het is bedoeld als een laagdrempelige manier om chronisch zieken op onze eigen activiteiten aan te spreken.

 • Jong en chronisch ziek en op zoek naar…?

Naar wat, waar en wanneer… zijn jongere mensen met een chronische ziekte op zoek?Voorstelling van een nieuw cursustraject voor jongeren onder 40 jaar.

 • Synergie Mantelzorg en Plaatselijke afdelingen

Meer synergie tussen mantelzorg en plaatselijke afdelingen. Met de voorstelling van een folder voor vakantievrijwilligers van Samana. Ook hen maken we warm voor een goede ondersteuning van mantelzorgers op een Samana-vakantie.

 

 • De positie van de mantelzorger sterker maken in het samenwerken met hulpverleners

Als mantelzorger kom je met verschillende hulpverleners in de zorg in contact. Maar hoe kunnen professionele hulpverleners en mantelzorgers samenwerken in de zorg? Een mogelijk antwoord op deze vraag verneem je van de enthousiaste collega’s uit deze actiegroep.

 • Vraaggerichte vakantiewerking

Tour de France,WK, stapvakantie, citytrip? Of eens lekker niets doen? Alles kan binnen een Samana-vakantie!
Nieuwsgierig? Info bij actielijn 2.

 • Expliciteren van vakantierollen

Kan een begeleider ook taken opnemen op een vakantie? Wij denken van wel! We spitsen ons daarom toe op een experiment dat in 2018 in Limburg zal uitgevoerd worden. Als je meer wilt weten, kom dan zeker eens luisteren!

 

NAMIDDAG – Inspiratiemarkt?

Hoe leeft Pulsar in de regio’s? Volgende inspirerende initiatieven en goeie praktijken worden gedeeld:

 • Samana met Pit (Midden-Vlaanderen)

Samana met Pit is een magazine dat driemaal per jaar verschijnt en bundelt het aanbod van Samana Midden-Vlaanderen (of ruimer) gericht naar een jonger publiek.

Het zijn niet alleen cursussen en infosessies of lotgenotencontact, maar ook zaken die bijvoorbeeld door een afdeling worden georganiseerd komen erin of actualiteit op gebied van belangenbehartiging, vakanties gericht naar jonger publiek. Er is bovendien ruimte voor foto’s van voorbije activiteiten. Door de grotere frequentie, dan eenmaal per jaar, is het mogelijk dat we aanbod (bvb vakantie) waarvoor nog inschrijvingen mogen binnenkomen, nog eens extra in de verf kunnen zetten.

 • Studiedag Mantelzorg voor eerste lijn medewerkers (Leuven)

Samana Leuven organiseerde een studiedag om eerstelijnsmensen meer bewust te maken van de rol die mantelzorgers  spelen in de schaduw van de professionele zorg.  Kortom, de mantelzorger als volwaardige partner in de zorg.  Ook in de muzikale theatermonoloog ‘Met de mantel der liefde’ kwam dit thema aan bod.  Andere tools zijn de mantelzorgdoos, technieken om het zorgnetwerk in kaart te brengen, een brochure die dit alles in kaart brengt.  De regio Leuven laat je kennis maken met al deze tools.

 • Jonge mantelzorgers (Limburg)

An Vlekken en Kathleen VanWalle trokken in mei 2017 met 2 jonge mantelzorgers naar een  congres in Zweden. Zij constateerden er dat ons land nog een hele weg had af te leggen met betrekking tot doelgroep ‘jonge mantelzorgers’, vooreerst was er nauwelijks onderzoek naar de situatie en de problemen waarmee jonge mantelzorgers kampten. Ze kwamen vast besloten terug uit Zweden en één van de initiatieven was dat we in een Hasseltse scholengemeenschap een grootschalig onderzoek zouden opstarten. Een jaar later werd hun droom al gerealiseerd en pakken ze op 16 mei uit met een persconferentie met resultaten van eerste onderzoek en aanbevelingen voor mantelzorg vriendelijk schoolklimaat.

 • Project creativiTIJD (Limburg)

Gezonde mensen hebben nauwelijks tijd, zieke mensen hebben vaak een overschot aan tijd… het project roept om tijd aan elkaar te schenken, letterlijk want één van de onderdelen van het project is een grote SWAP met 1500 deelnemers. Deze deelnemers schenken elkaar tijd in de vorm van een (creatieve) attentie. Het grote ruilgebeuren is voorzien op 4 juni. Andere onderdelen van project zijn een BLOG , diverse workshops en zoveel meer om je tijd zinvol in te vullen.

 • Sportproject – lopen met buddies (Mechelen-Turnhout)

Sporten heeft een positieve invloed op ons lichaam, zowel voor gezonde mensen als voor mensen met een chronische ziekte. Samen wandelen, fietsen… geeft bovendien ook je sociale leven een boost. Als Samana zoeken we naar mensen die een sportmaatje zoeken of er eentje willen zijn. Wij kijken wie wat zoekt en wie wat te bieden heeft en brengen de juiste personen met elkaar in contact.

 • Samana supportert mee voor #cleanekleren! (Roeselare-Tielt)

Tijdens de vakanties van Samana worden de afgelegde wandelkilometers verzameld om de druk op kledingmerken te verhogen met als doel dat zij echt werk maken van schone kleren.

 • Doe-activiteiten in de kern (Zuid-West-Vlaanderen)

Wat kan je meer doen dan kaarten en rummikubben? Kernen delen hun voltreffers met elkaar. Externe sprekers zochten naar mogelijkheden rond een repaircafé of koor met Samana. Einde van de namiddag gaat iedereen met nieuwe voornemens naar huis… waar we hen op tijd aan herinneren.

 • Vernieuwing plaatselijke groepen (Sint-Michielsbond)

Nieuwe plaatselijke werkingen uit de grond stampen blijkt niet altijd eenvoudig. De noden van mensen met een chronische ziekte zijn er, de goeie wil om ‘iets te doen’ vaak ook. Om de goesting van mensen aan te wakkeren, gaan we aan de slag met een aantal thema’s om van daaruit mensen samen te brengen in een nieuwe groep: losser georganiseerd, maar met een eenduidige doelstelling, of afgebakende doelgroep.

Zo worden er sinds het voorjaar activiteiten georganiseerd voor mensen met chronische pijn onder de naam ‘Mensen met Pijn Pajottenland’. In Opwijk krijgt ‘Jong Samana’ vorm: gebaseerd op facebookcontacten, met op regelmatige basis een bijeenkomst ‘in ’t echt’, waar er – op vraag van de deelnemers – door vrijwilligers een activiteit wordt aangeboden.

 • Buurttelefoon (Waas & Dender)

De buurttelefoon brengt mensen dichter bij elkaar! Dit project, met steun van Koning Boudewijnstichting, liep in een aantal gemeenten en in samenwerking met een aantal partners (verschillende ziekenfondsen, vereniging voor steden en gemeenten, …). Buurtbewoners kunnen via de telefoon of mail een signaal doorgeven waarop ze een antwoord zoeken.

Zorggerelateerde vragen worden via de respectievelijke ziekenfondsen opgenomen, of via diensten van de gemeente. Andere signalen worden bekeken en doorgegeven naar een relevante organisatie voor opvolging (+/- helft van oproepen). Vele signalen vragen een antwoord in de onmiddellijke omgeving van de persoon zelf… op die manier proberen we via de buurttelefoon ook te werken aan warme(re) buurten…

 • De Samana Boodschappenlijn (Nationaal)

De Samana Boodschappenlijn is een gratis nummer waar mensen die zelf geen (zware) boodschappen meer kunnen doen, naar kunnen bellen. Onze operatoren noteren de bestellingen en bekijken wie van de boodschappers het dichts in de buurt woont van de beller, om die persoon te vragen de boodschappen mee te brengen bij een volgend bezoek aan Colruyt. Een boeiend project waarbij we de lokale buurten proberen wat warmer te maken.

 • Traject rond zichtbaarheid (Antwerpen)

Bij het lanceren van de nieuwe naam rees bij enkele afdelingen de nood (en de goesting) om hun werking meer zichtbaar te maken in hun buurt. Onder het motto ‘Ik ben een Samana’ werd een actiegroepje opgestart. Een felle brainstorm leidde uiteindelijk tot een aantal producten waarmee deze kernen met vallen en opstaan aan de slag gingen. Één van de grotere acties was de kleuractie voor de eerste leerjaren van de lagere school met in de hoofdrol ‘Sami, de beer’.

De actiegroep heeft hard gewerkt, maar nog veel meer geleerd. Wat we leerden, kan wel eens boeiend zijn voor hen die zichtbaarheid van hun werking belangrijk vinden.