Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers

Binnen het Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers brengen we de scholen samen die succesvol het project ‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke school’ hebben doorlopen. Scholen kunnen elkaar hierdoor inspireren en leren van elkaar. Samana biedt hier ondersteuning bij en biedt nog meer mogelijkheden.

Kansen die dit netwerk biedt

 • Informatie en inspiratie
  Samana informeert en inspireert via nieuwsbrieven, website en Facebook alle leden van het Scholennetwerk.
 • Uitwisselingsdag
  Jaarlijks organiseert Samana een uitwisselingsdag met alle leden van het scholennetwerk. Hier kunnen de leden hun ideeën en uitdagingen  met elkaar bespreken. Zo  versterken en inspireren ze elkaar.
 • Vorming
  Samana organiseert vormingsmomenten, zowel algemene als op maat van individuele scholen. Hiermee willen we de scholen sterker maken in het ondersteunen van jonge mantelzorgers en het houden van vruchtbare workshops. Deze vormingen kunnen thematisch, dan wel praktisch van aard zijn.
 • Communicatie
  Samana zet de initiatieven van de leden van het scholennetwerk regelmatig in de kijker via eigen communicatiekanalen en dat van partners. Samana voorziet de leden ook van het nodige communicatiemateriaal opdat zij zelf ook kunnen communiceren over het project en de inspanningen die zij daarrond verrichten. Bijvoorbeeld door het aanleveren van het digitale logo van het Scholennetwerk. Het is een kwaliteitslabel waarmee de school kan uitpakken in haar voorstelling naar ouders en leerlingen.
 • Boeiende ontmoetingen met internationale collega’s
  Samana behoort tot  het  netwerk van internationale organisaties die zich inzetten voor jonge mantelzorgers. Via onze contacten wereldwijd, kunnen we scholen met elkaar in contact brengen en laten kennismaken met hun initiatieven.

Het huidige netwerk

Het Samana Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers verspreidt zich over heel Vlaanderen en telt momenteel al volgende leden:

2017 – 2018

  

2018 – 2019

       

2019 – 2020

 

Heb je nog verdere vragen over het Scholennetwerk? Neem gerust contact met ons op via info@samana.be