Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers

Om de resultaten van ons project duurzaam te maken, brengen we de scholen die deelnemen na elk schooljaar samen in een lerend netwerk. Dus elk schooljaar hebben we een nieuw lerend netwerk, met als leden de scholen van het schooljaar daarvoor. Elk lerend netwerk komt 3x per jaar digitaal samen om uit te wisselen, elkaar te inspireren en te leren van elkaar. Elke keer staat er 1 leervraag centraal. Samana faciliteert en modereert deze momenten.

Al deze lerende netwerken komen samen in ons ruimer Scholennetwerk, dat nog verder kansen biedt, zonder dat dit een engagement van de scholen vraagt:

 • Informatie en inspiratie
  Samana informeert en inspireert via nieuwsbrieven, website en Facebook alle leden van het Scholennetwerk.
 • Uitwisselingsdag
  Bij gelegenheid organiseert Samana een uitwisselingsdag met alle leden van het scholennetwerk. Hier kunnen de leden hun ideeën en uitdagingen  met elkaar bespreken. Zo  versterken en inspireren ze elkaar.
 • Vorming
  Samana organiseert vormingsmomenten, zowel algemene als op maat van individuele scholen. Hiermee willen we de scholen sterker maken in het ondersteunen van jonge mantelzorgers en het houden van vruchtbare workshops. Deze vormingen kunnen thematisch, dan wel praktisch van aard zijn.
 • Communicatie
  Samana zet de initiatieven van de leden van het scholennetwerk regelmatig in de kijker via eigen communicatiekanalen en dat van partners. Samana voorziet de leden ook van het nodige communicatiemateriaal opdat zij zelf ook kunnen communiceren over het project en de inspanningen die zij daarrond verrichten. Bijvoorbeeld door het aanleveren van het digitale logo van het Scholennetwerk. Het is een kwaliteitslabel waarmee de school kan uitpakken in haar voorstelling naar ouders en leerlingen.
 • Boeiende ontmoetingen met internationale collega’s
  Samana behoort tot  het  netwerk van internationale organisaties die zich inzetten voor jonge mantelzorgers. Via onze contacten wereldwijd, kunnen we scholen met elkaar in contact brengen en laten kennismaken met hun initiatieven.

Het huidige netwerk

Het Samana Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers verspreidt zich over heel Vlaanderen en telt momenteel al volgende leden:

2017 – 2018

  

2018 – 2019

       

2019 – 2020

 

2020 – 2021

2021-2022

2022-2023

Heb je nog verdere vragen over het Scholennetwerk? Neem gerust contact met ons op via info@samana.be