Lezingen op het Forum (10u - 16u)

Verborgen kopzorgen (10u15 – 11u)

 • 1 op 4 mensen krijgt vroeg of laat af te rekenen met min of meer ernstige psychische problemen. Vaak gaan die vanzelf over, heel vaak kunnen die heel lang aanslepen. Deze psychische problemen bespreekbaar maken, dat doet Leslie Hodge in haar boek verborgen kopzorgen. Hodge, een klinisch psychologe, verzamelt in haar boek openhartige getuigenissen over omgaan met de imperfectie van je brein. Ze ging in gesprek met 10 bekende mensen (Otto-Jan Ham, Kate Ryan…) over hun psychische problemen, schetst zo een portret van de meest voorkomende psychische aandoeningen en toont aan dat het zeer belangrijk is om het probleem op tijd te herkennen en gerichte hulp te zoeken.

Veranderende relaties (10u30 – 11u15)

Omgaan met een langdurige of chronische ziekte is een uitdaging, niet enkel voor de persoon die ziek is maar ook voor de omgeving.  Iedereen die deel uitmaakt van het leven van de persoon die ziek is, de partner, familie, vrienden, buren, heeft een (positief of negatief) effect op het verwerkingsproces dat de persoon die ziek is doormaakt. Hoe ervaart de omgeving het ziek zijn en wat kunnen ze doen om een steun te zijn voor de persoon die ziek is? Hoe kan er terug balans komen in de partner- of vriendrelatie? Wat kan de persoon die ziek is zelf doen om een meer steunende relatie op te bouwen met de partner/omgeving? Allemaal vragen die door Brigitte Dhondt beantwoord worden tijdens deze workshop.

Ik kan er nét niet bij (10u30 – 11u15)

 • Sander Verheijen is papa van een bijzondere tweeling: Willem en Maurits. Willem is geboren met hersenbeschadiging en Maurits heeft autisme. Sander schreef er een boek over: ‘ik kan er nét niet bij’. Zonder eufemismen maar met de nodige humor loodst hij de lezer langs de moeilijke momenten, de grappige gebeurtenissen, zijn twijfels, zijn angsten en zijn hoop. Een bijzonder boek, dat op een oprechte manier een beeld schetst van het leven als mantelzorger.In de namiddag sluit Sander aan bij de mantelzorghoek.

 Chronische pijn. Onbegrijpelijk en ongrijpbaar (11u – 11u45)

 • Leven met chronische pijn is een eenzame uitdaging om telkens opnieuw energie uit jezelf te putten om schuld, schaamte, verdriet, angst, teleurstelling, ontmoediging, minderwaardigheid, … het hoofd te bieden. Dwaze overtuigingen van anderen maken het bitter moeilijk om de persoon te blijven die je van binnen bent, maar niemand nog ziet. Psychologe Vera Callebaut leert ons beter inzicht te krijgen in hoe we hiermee kunnen omgaan.

De Steunparadox (11u30 – 12u15)

Sociologe Benedicte De Koker deed een opmerkelijke vaststelling in haar doctoraat: de Steunparadox. Soms is hulp een extra last. Dat klinkt tegenstrijdig, maar het is de realiteit voor veel mantelzorgers. Willen we dat mantelzorgers hun inspanningen volhouden, dan moet er ook beter voor hen gezorgd worden.  De Koker sprak voor haar onderzoek met 21 mantelzorgers die voor een partner zorgen en 26 die voor een ouder zorgen. Door deze gesprekken kwamen verschillende pijnpunten aan het licht, die de Koker hier komt toelichten.


Je lijf, je looks, je leven (12u – 12u45)

 • ‘Wat je hebt is niet wie je bent! – Over identiteit en stigma bij ernstige ziekte.’
  De invloed van een ernstige ziekte gaat verder dan de pijn, de angst en het moeten bijstellen van je toekomstbeeld. Schrijfster Saskia Ebeli ontdekte dat kanker een enorme impact had op haar identiteit als vrouw en als mens. Zij schreef hierover het boek: Je lijf, Je looks, Je leven. Zorgen voor jezelf als je kanker hebt. Vandaag zal Saskia ons vertellen hoe het komt dat zo veel patiënten het gevoel hebben zichzelf kwijt te zijn, hoe je jezelf blijft als je ernstig ziek bent, wat het belang daarvan is en welke rol je in dit proces als mantelzorger kunt spelen.

Mentale Veerkracht, het verschil tussen lijden en leiden (12u15 – 13u)

Steeds meer zien we zorgwekkende cijfers verschijnen over de gevolgen van stress, soms vertaald in burnoutcijfers, depressiecijfers, zelfmoordcijfers, absenteïsmecijfers, enz. Cijfers die in Nederland en Vlaanderen trouwens weer aan het stijgen zijn! Wat heeft er toch voor gezorgd dat dit van nature ooit positieve stresssysteem, dat ons geholpen heeft om het als soort te overleven, nu plots voor zulke nefaste gevolgen kan zorgen? Is iedereen even kwetsbaar? Wat is mentale veerkracht, en hoe helpt dit tegen stress? Wat kunnen we doen tegen de gevolgen van stress? Wat betekent stress nu werkelijk voor ons lichaam en geest? Een voordracht waardoor we hopelijk niet gestresseerd worden, en door de vele mediabomen het bos weer beginnen te zien.

Michael Portzky is klinisch psycholoog, neuropsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, docent diagnostiek, op de rol erkend gerechtsexpert psychodiagnostiek, en auteur van alle Nederlandstalige vragenlijsten inzake veerkracht, het ‘palliatieve pallet’ en het boek Veerkracht.

Hier laat ik je los. Van hieraf moet je gaan met vallen en opstaan (12u30 – 13u15)

Als ouder je zoon/dochter loslaten is nooit gemakkelijk. Wanneer hij/zij een fysische/verstandelijke beperking of chronische ziekte heeft duiken er extra vragen en onzekerheden op. Begeleiders van personen met beperkingen merken vaak dat dit losmakingsproces bij ouders  moeilijk verloopt. Ze krijgen signalen van hun cliënten dat ze meer vrijheid wensen of ze ervaren zelf dat hun cliënten weinig keuzemogelijkheden krijgen om hun eigen pad te gaan. Dit thema aankaarten met ouders loopt vaak uit op een nog meer willen vasthouden van ouders. Wat hebben ouders te leren om hun kind te kunnen loslaten en wat hebben kinderen te leren om hun ouders te kunnen lossen? In deze lezing staat de spreekster (zelf ervaringsdeskundige)  stil bij dit thema. Een lezing met veel praktijkvoorbeelden én onderbouwd met theorie. Gerd Claes is bezielster en oprichtster van De Kanteling vzw, een multidisciplinaire praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen met of zonder beperking, gelegen te Wijnegem.


Neuromodulatie (13u – 13u45)

 • Brai3n behandelt tinnitus, fibromyalgie, CVS, Burn-Out en cognitieve stoornissen… Ze doen dit door niet-chirurgische hersenstimulatie en neurofeedback. Jan Ost komt ons alles vertellen over hoe de hersenen werken en welke neuromodulatietechnieken er bestaan om de werking van die hersenen te manipuleren en zo verschillend aandoeningen te behandelen waarvoor er geen oorzakelijke oplossingen kan geboden worden.


Van kwetsbaarheid naar kracht (13u – 13u45)

 • Allemaal hebben we beperkingen en botsen we vroeg of laat op onze grenzen. Het is dan ook helemaal niet eenvoudig om met deze beperkingen te leven. Daarover komt Jean-Paul Vermassen ons vertellen. Over de kracht om staande te blijven in moeilijke levensmomenten, om dan met nieuwe kracht verder te leven, ondanks alles.

Iedereen zijn eigen Everest (14u – 14u45)

 • Stef ‘Wolf’ Wolput droomde ervan om op de top van een 8000m hoge berg te staan. Na heel wat succesvolle beklimmingen waarvan o.a. de Mont Blanc, leek dit doel binnen handbereik. Maar in 2012 sloeg het noodlot toe en kwam hij voor een heel andere uitdaging te staan: zijn tenen waren bewegingsloos… De verlamming kroop omhoog tot aan de knie. Stappen werd moeilijk, sporten en trainen onmogelijk. Nooit meer een berg beklimmen? Of toch? In zijn lezing ‘Iedereen zijn eigen Everest’ neemt Wolf  je mee op een lange reis van dromen, tegenslagen, de vreugde van de top … Over de Everest, die voor iedereen anders is, maar super belangrijk!

VZW Whiplash (14u – 14u45)

 • Het bestuur vzw Whiplash stelt een non-fictieroman voor, over wat verlieservaringen doen met een mens na een whiplash en niet-aangeboren hersenletsel. Wie chronisch ziek is, wordt vaak geconfronteerd met een kettingreactie aan verliezen: gezondheid, werk, soms relatie, sociaal leven, financiën, hobby’s en vaak ook toekomstperspectieven. Als ervaringsdeskundige en door de honderden gesprekken met lotgenoten in verschillende zelfhulpgroepen, geeft de schrijver weer wat dit doet met een mens en reflecteert hoe ermee kan worden omgegaan en hoe kunst hierin een helende factor kan zijn. Ook over hoe chronisch ziek zijn toch af en toe een gezonde blos kan hebben. Waar de vertelling vooral de menselijke kant van leven met letsels beschrijft, wordt ook de nieuwste medische kennis betreffende Whiplash, NAH en CVS aangekaart. ‘Het doet wat met een mens’ spreekt alle chronische zieken aan, om het even welke ziekte of letsels aan de oorzaak liggen.


Raf De Bruyn (14u – 14u45)

 • Raf De Bruyn verloor zijn grootmoeder aan Alzheimer. Na haar dood besloot hij haar verhaal te vertellen aan iedereen die het wilde horen. Hij kocht een piano, een schrift, en schreef een prachtige voorstelling over dementie.

 

Positief denken (15u – 15u45)

 • Positief denken wordt vaak geassocieerd met het bekijken van het leven door een roze bril. Niets is minder waar. Het leven is niet altijd rooskleurig. Maar je hoeft je ook niet af te sluiten van de buitenwereld. Net zomin loopt een positief denker altijd met het hoofd in de wolken. Tijdens deze lezing schotelt dr. Erna Claes je een nuchtere kijk op positief denken voor. Wat mag je verwachten? Wat is positief denken? Wat met negatieve gedachten? Hoe zet ik positief denken in de praktijk om?


Wat Alz? – communicatie bij dementie (15u15 – 16u)

 • Om de vier seconden krijgt iemand in de wereld te horen dat hij of zij dementie heeft. Ook voor hun mantelzorgers is dit bijzonder zwaar. Hoe kunnen we geheugen- en communicatietechnieken inzetten om de communicatie met mensen met dementie en alzheimer te versterken? Kasper Bormans , een jonge onderzoeker, komt je hier meer over vertellen. Hij schreef het boek ‘Wat Alz’ over technieken om beter te communiceren met mensen met dementie, ook ontwikkelde hij een app, Memoryhome, die inspeelt op een eeuwenoude techniek van geheugenpaleizen.


Geef onbegrip geen kans (16u – 16u45)

 • Lynn Formesyn is schrijfster, mama van twee jonge kindjes en pijnpatiënt met een hoek af. Ze komt praten over de impact van onbegrip in je omgeving en manieren om er veerkrachtiger mee om te gaan…


Elena de Ru (16u – 16u45)

 • Elena de Ru is een interessante spreekster en jarenlange ervaringsdeskundige in meerdere zorgrelaties. Ze verzorgt een boeiende lezing rondom het leven als mantelzorger. Aanvaarding, muziek en humor  spelen bij haar een belangrijke rol. Ze geeft naast  een kijkje in haar mantelzorgleven ook een paar tips en beantwoordt graag uw vragen. Samen met haar nicht in de USA schreef ze het onlangs verschenen boek ‘Dementie onze zorg’