Mantelzorg in kleur

Zorg dragen voor iemand …

Mantelzorger worden …

Het is niet iets dat je plant, je rolt er gewoon in …

Je bent zo bezig met het zorgen voor iemand, dat je er niet aan denkt om op zoek te gaan naar externe hulp en tegemoetkomingen.

Samana wil mantelzorgers graag ondersteunen en informeren en zo kwamen we in contact met Limani in Maasmechelen, een inloophuis voor mensen die geconfronteerd worden met kanker en hun mantelzorgers.  Limani is een huis waar men op een laagdrempelige manier ondersteuning biedt aan mensen van allerhande origine.

We startten, samen met een 15-tal deelnemers – vooral mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond -, een traject waarbij we tijdens drie samenkomsten meer uitleg gaven over wat juist mantelzorg is, welke hulpmiddelen en woningaanpassing er bestaan en op welke financiële hulp en tegemoetkomingen men een beroep kan doen.

Het unieke aan dit project was dat de deelnemers zelf het aantal samenkomsten, de inhoud en het tijdstip van samenkomen bepaalden.  En waarbij wij vanuit Samana rekening hielden met gebruiken, gewoonten en gevoeligheden binnen diverse culturen.  Het resultaat waren drie sessies waar er, naast het geven van info, veel ruimte was voor uitwisseling en lotgenotencontact.  Het was prachtig om te zien hoe de deelnemers elkaar advies, begrip en een schouderklopje gaven.

Na drie samenkomsten zagen we alleen maar tevreden mantelzorgers.

Mensen voor wie hulp inroepen niet evident is en die echt aan de slag zijn gegaan met de info …

Mensen die dankzij dit initiatief een duwtje in de rug hebben gekregen …

Mensen die nu anders kijken naar zorg dragen voor iemand …