Organisatienota Samana - mei 2018

Sinds 1 augustus 2007 is een wet van kracht die de rechten van de vrijwilliger vastlegt: het statuut van de vrijwilliger. Je rechten als vrijwilliger, zoals wettelijk voorgeschreven, zijn gebundeld in een organisatienota.