Organisatienota Samana - maart 2020

Sinds 21 april 2019 is een wet van kracht die de rechten van de vrijwilliger vastlegt: het statuut van de vrijwilliger. Je rechten als vrijwilliger, zoals wettelijk voorgeschreven, zijn gebundeld in een organisatienota.