Langdurig arbeidsongeschikt door ziekte

Ziek zijn verandert je leven, wordt wel eens gezegd. Niet alleen is er de onzekerheid en de angst die ziek worden met zich meebrengt en de moeilijke zoektocht naar een nieuw evenwicht, maar ook de vele praktische en administratieve beslommeringen. Het is duidelijk dat wie langdurig ziek wordt nood heeft aan informatie. Juiste informatie, maar ook begrijpelijke informatie. Want laten we maar eerlijk zijn, de taal van de administratie is niet meteen de meest eenvoudige en begrijpelijke taal.

Deze brochure bevat informatie over de sociale wetgeving voor langdurig zieke mensen en mensen die op invaliditeit werden gesteld. En dit in een voor iedereen verstaanbare taal.

In deze brochure brengen wij informatie voor mensen die door arbeidsongeschiktheid op invaliditeit werden gesteld. Dit doen wij in twee delen. In het eerste deel gaan wij uitgebreid in op het statuut van de primaire arbeidsongeschiktheid en de invaliditeit en het inkomen dat hiermee gepaard gaat. Wij staan ook stil bij de rechten en plichten van invaliden, bij de rol van de adviserend geneesheer en de dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds (dMW). Het tweede deel bevat informatie over een aantal extra voordelen waarvan invaliden kunnen genieten. Ook stellen wij een aantal CM-diensten voor, waarop invaliden een beroep kunnen doen.

Bestel hier uw exemplaar

  • De gevraagde informatie zal uitsluitend gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en publicaties. Ze wordt in geen geval aan derden meegedeeld. Je hebt het recht kennis te nemen van jouw gegevens die in onze bestanden werden opgenomen. Je kan ook jouw gegevens kosteloos laten verbeteren of schrappen. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen jouw gegevens niet doorgegeven worden. Jouw gegevens worden geschrapt wanneer je niet meer deelneemt aan onze activiteiten.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.