Een mantelzorgpremie in elke gemeente

Deze brochure bevat informatie over de mantelzorgpremie in de Vlaamse gemeenten. De premies die opgenomen zijn in dit overzicht kregen niet altijd de naam ‘mantelzorgpremie’ als officiële naam. De oorzaak in dit veelvoud aan namen ligt in een aantal redenen. Maar zolang de premie qua betekenis en doelgroep in de geest van mantelzorg uitgewerkt is, werd deze opgenomen in de brochure.

In vergelijking met onze laatste stand van zaken - in 2014 - slaagden we erin de responsgraad nog te verhogen, zodat nu van nagenoeg alle Vlaamse steden en gemeenten de meest recente gegevens zijn opgenomen.