Aangifteformulier datalek

WAT ALS PERSOONSGEGEVENS GESTOLEN WORDEN OF VERLOREN GAAN?

We spreken dan over een 'datalek'.  Het is belangrijk dat je hiervan aangifte doet, zodat we op gepaste wijze de privacy van de gedupeerden kunnen beschermen.

Aangifte hiervan doe je via dit formulier stuur je naar info@samana.be. Bij ernstig verlies zal steeds de privacy commissie verwittigd worden.