Update Covid-protocol

Op 26 november 2021 kondigde het overlegcomité opnieuw een aantal verstrengingen aan van de coronamaatregelen. Deze zijn van toepassing vanaf 27 (29) november 2021.Het nieuwe KB van 27/11 werd ondertussen gepubliceerd. Het Basisprotocol Cultuur zal nog aangepast worden.

Weet dat de deelgewesten bovenop deze federale maatregelen nog extra maatregelen kunnen invoeren. Zo wordt het gebruik van CST vastgelegd door de deelstaten in een decreet/ordonnantie.
Ook lokale overheden (gemeenten, steden, provincies) kunnen extra maatregelen goedkeuren.

Hoe zien de coronaregels eruit voor activiteiten vanaf 27-29/11?

Private bijeenkomsten

  • Private bijeenkomsten BINNEN zijn niet toegelaten (tot 19/12). Een private bijeenkomst is “een bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek”.

Er zijn beperkte uitzonderingen hierop (naast huwelijken en begrafenissen). Private bijeenkomsten thuis (Het Comité moedigt het gebruik van zelftesten sterk aan wanneer gasten worden ontvangen in de private woonst.)- Private bijeenkomsten in een klein toeristisch logie voor maximaal 15 personen

  • Private bijeenkomsten BUITEN mogen.

Voor Samana betekent dit dat vergaderingen, cursussen, mantelzorgbijeenkomsten, … NIET kunnen doorgaan tot 19/12. Deze dienen in de mate van het mogelijke,  vervangen te  worden door een digitale bijeenkomst.

Enkel buitenactiviteiten zoals een winterwandeling kunnen wel.

Evenementen

Vanaf 29/11 mogen:

  • Publieke evenementen (culturele en andere voorstellingen, sporttrainingen en congressen) binnen: alleen voor een zittend publiek van max. 50p. (medewerkers en organisatoren niet meegeteld), conform de regels van CST plus mondmasker.
  • Publieke evenementen buiten (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen), voor een zittend of staand publiek van max.100 personen (medewerkers en organisatoren niet meegeteld). De organisator neemt de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.

Voor publieksevenementen is er steeds een mondmaskerplicht zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement.
Indien meer dan 50p binnen/100p buiten is er de combinatie mondmaskerplicht en CST.
Indien er bij evenementen minder dan 50p binnen/100 p. buiten zijn mag CST ook gebruikt worden, op voorwaarde dat het publiek op voorhand wordt geïnformeerd.Medewerkers en personeelsleden worden niet meegeteld voor het bepalen van de aantallen.
Er is dus een verplichte combinatie CST en mondmasker voor:
– private bijeenkomsten en publieksevenementen vanaf 50 personen binnen / 100 buiten
– schouwburgen, concertzalen, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden), cinema’s, musea en indoor pretparken

Horeca-activiteiten: Vanaf 27/11 is het sluitingsuur voor de horeca 23u. Aan tafel mag je max. met 6 personen zitten. In professionele horeca-inrichtingen is het gebruik van het CST en mondmaskers verplicht. Enkel wie zit moet geen mondmasker dragen. Voor wie eten of drinken nuttigt in andere zaken mag het mondmasker afzetten als hij eet of drinkt (kortstondige consumptie).Er zijn dus geen verplichtingen voor niet professionele horeca beperkt tot deelnemers. Voor publieksactiviteiten dienen de regels van het horecaprotocol opgevolgd te worden. Blijvende aandacht is ook vereist voor afstand houden (1,5m), goede ventilatie, hygiene-maatregelen, enz.
Tevens moet je de deelnemers vooraf informeren over de geldende maatregelen bij je activiteit. Ook het hebben van een COVID-coördinator (iemand die op de hoogte is van de geldende maatregelen en aanspreekpunt is) en een draaiboek blijft nuttig!

CO2-meter?

  • Er zijn ook verstrengingen voor het gebruik van CO2-meters. Voortaan is het gebruik ervan ook verplicht in besloten ruimten waar een evenement met een publiek vanaf 50 personen doorgaat.
  • De regelgeving wijst duidelijk naar de infrastructuur (niet naar activiteiten). Wanneer een vergadering, vorming of repetitie doorgaat in een infrastructuur die behoort tot de evenementensector, dan kan dit best voorzien worden. (bijv. een harmonie repeteert in een concertzaal. Dan dient daar een CO2-meter aanwezig te zijn.)​