Contact-coachen

Context

​Samana Duo-werking verbindt mensen met een chronische ziekte of een zorgnood, mantelzorgers en vrijwilligers voor een warm sociaal contact.​ De verbinding krijgt vorm door het samenstellen van duo’s.  Duo’s worden met veel zorg gevormd. Gedeelde interesses, niet te ver van elkaar wonen, inspelen op vragen, … het wordt allemaal meegenomen in het verbinden van twee mensen. Maatwerk heet dat dan met een mooi woord.

Elk duo spreekt regelmatig af om samen iets te doen wat voor allebei deugd doet, op maat van het duo zelf.

En dan ga je samen op pad, leer je elkaar kennen, ontdek je gaandeweg of het ook echt ‘klikt. Want je kan met veel rekening houden of het ook echt ‘werkt’ tussen twee mensen, daar heb je steeds ook dat extra stukje chemie voor nodig, die extra touch, die kers op de taart…. Dat stukje dat je niet helemaal kan uitleggen, maar waarvan je steeds weet of het er is of niet.

Zo ontstaan betekenisvolle één-op-één contacten, waardoor iedereen groeit. ​En wat deze betekenis en groeien nu net betekent… Ook dat is maatwerk. Voor de ene duo betekent dit regelmatig samen een wandeling maken en klaar, een ander duo wil ‘gewoon’ samen genieten van een vleugje cultuur en zoekt hoe ze dat kunnen vinden. En weer een ander duo zoekt naar meer ‘betekenisvolle’ contacten, een maatje waarbij je terecht kan om eens op verhaal te komen. Zoveel mensen, zoveel wensen.

Belang van contact-coachen

Samana ondersteunt de duo’s met vorming en ook coaching, waardoor het contact nog meer diepgang krijgt.

Op het vlak van coachen kiezen we voor het werken met contact-coachen. Contact-coachen zijn vrijwilligers met een inhoudelijk sterke achtergrond die klaar staan voor de duo’s met een luisterend oor, een warm hart en duo’s ondersteunen om te groeien. Zoals het woord zegt: een vorm van coach om de kwaliteit van de  contacten te ondersteunen. Opdat de duo’s kunnen groeien en bloeien in hun contacten. En ook hier, volledig op maat. Voor het ene duo betekent dit groeien in sociale vaardigheden, voor de ander betekent dat het verscherpen van de kwaliteiten om via de telefoon een goed gesprek te voeren, iemand anders zoekt gewoon leuke om dingen om te doen en kan wat extra inspiratie gebruiken. En weer een ander duo zoekt wat meer verdieping in zijn contacten met anderen, wat meer wezenlijke verbinding..

Theoretisch vormt het Chime-framework de bril waardoor we kijken naar mensen en persoonsontwikkeling. Het gaat over het proces van ontdekking over wie iemand is. Het wordt vaak omschreven als een zoektocht naar je persoonlijke waarden en normen, naar je eigen persoonlijkheid. Het gaat om het zelf betekenis kunnen verlenen aan datgene wat in het verleden gebeurd is en het stap voor stap meer greep krijgen op het eigen leven. Het gaat over het proces naar een betekenisvol leven, ondanks eventuele hindernissen die je daarin kan tegenkomen.

 Profiel van een contact-coach

Als contact-coach heb je volgend profiel:

 • Je bent een mensenmens en bent er steeds op gericht mensen met elkaar te verbinden.
 • Je beschikt over coachende vaardigheden die je door opleiding en/of vorming hebt ontwikkeld. Mensen coachen om nog sterker te staan in betekenisvolle contacten is je ding.
 • Je bent vertrouwd met het CHIME-framework en bereid om je hierin verder te bekwamen: je kan jezelf hierin situeren en je kan met anderen het gesprek aan gaan over waar zij staat en zoeken wat ze hierin nodig hebben. Je beschikt hiervoor over de nodige gesprekvaardigheden om vanuit dit kader mensen te ondersteunen.
 • Je bent positief ingestelde realist. Je denkt eerder in termen van mogelijkheden, dan in problemen. Je ziet in verbindingen tussen mensen vooral de kansen en minder de uitdagingen.
 • Je kent de principes van ‘presentie’, er zijn’, past deze actief toe en je kan mensen ondersteunen om hierin sterker te worden.
 • Je hebt oog en respect voor eigen grenzen en die van een ander en kan je hieraan flexibel aanpassen.

De taken die een contact-coach opneemt

 • Je neemt deel aan de kennismakingsgesprekken tussen deelnemers en vrijwilligers en verplaatst je hiervoor naar een centrale plek in de provincie.
 • Je bent het aanspreekpunt voor vragen van de vrijwilligers, bent beschikbaar voor eventuele vragen, veelal telefonisch.
 • Je ondersteunt het duo op maat vanuit het Chime-framework.
 • Je neemt contact op met de duo’s na hun eerste contactmoment. En daarna stem je de ondersteuning verder af op wat nodig
 • Je kiest zelf hoeveel duo’s op jaarbasis je wil ondersteunen, je bepaalt je eigen werkbelasting en je kan dit vrij inpassen tussen andere werkzaamheden. Dit is duidelijk geen volwaardige fulltime job.

Samana biedt contact-coachen

 • Een introductie, basisvorming van één dag vooraf. Helaas in Coronatijden nog digitaal.
  • Timing: begin juni
  • Doelstelling: inhoudelijk toelichten wat de focus is van Samana Duo-werking. Inzoomen op:
   • Wat is doelstelling?
   • Hoe pakken we dit aan?
   • Wat willen we realiseren door het werken met contact-coachen?
   • Hoe lopen de werkprocessen?
   • Inhoudelijk verkennen Chime-framework als kader
   • Concrete werkafspraken.
 • Leergroep contact-coachen 2 keer per jaar.
 • Een vergoeding van €45 per opgevolgd duo.
 • Onkostenvergoeding
 • Een verrijkende ervaring. We starten nu met het werken met contact-coachen, je kan samen met ons hierin pionieren.

Goesting om mee te doen?

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV en motivatiebrief door naar Ghislaine Luchtmeijer ghislaine.luchtmeijer@samana.be, 0474 88 08 93. Ook voor verdere vragen.

Na een eerste schriftelijke screening, organiseren we een digitaal selectiegesprek van ongeveer 20 minuten.