Samana Mantelzorg-Panel

De stem van de mantelzorger

Mantelzorger zijn is niet altijd evident. Natuurlijk ben jij bereid om jouw naaste die zorg nodig heeft of ziek is te helpen: je partner die ziek is, je oudere ouders die thuis hulp nodig hebben, je zoon/dochter die zorgen nodig heeft, of je buurman waar je regelmatig binnenspringt om boodschappen te brengen, …

Je neemt het met hart en ziel op, maar het kan natuurlijk ook zwaar zijn. Mantelzorg heeft een weerslag op je hele leven: je sociale contacten, je tijdsbesteding, het evenwicht tussen je werk en gezin,… Wie anders dan een andere mantelzorger weet met welke knelpunten jij te maken krijgt?

Daarom sturen we op regelmatige basis een vragenlijst de wereld in. De resultaten van de vorige bevraging vind je hier.

Doe ook mee aan de tweede bevraging van het mantelzorgpanel en laat ons weten met welke initiatieven wij jou nog beter kunnen ondersteunen: welk aanbod kan jou versterken en naar welke info ben jij op zoek?

Als mantelzorger samenwerken met thuiszorg

In heel wat zorgsituaties is thuiszorg nodig. Misschien doe jij al een beroep op één of meerdere vormen van thuiszorg? Of net niet? Samana is op zoek naar jouw ervaringen, wensen en noden !
Deze enquête bevraagt mantelzorgers naar de samenwerking met de thuiszorg, maar ook naar redenen waarom je geen beroep doet op thuiszorg. Zo kunnen we nog beter in kaart brengen hoe deze samenwerking verloopt en waar jouw noden liggen.

Samana is bekommerd om jouw situatie en die van alle  andere mantelzorgers.

Het mantelzorgpanel polst naar de zaken waar jij tegenaan loopt, wat jouw voornaamste knelpunten maar ook oplossingen zijn. Zo houden we vinger aan de pols en blijven we doorlopend op de hoogte van je noden en de moeilijkheden waar je als mantelzorger tegenaan loopt. We zoeken samen naar mogelijkheden om deze  aan te kaarten bij het beleid of bij de ruime bevolking. Of we polsen naar wat jij van bepaalde voorstellen of ideeën vindt.

Samana houdt een vinger aan de pols bij mantelzorgers en jouw input als mantelzorger helpt ons hierbij. Je ervaringsdeskundigheid is het vertrekpunt voor nieuwe voorstellen en de zoektocht naar oplossingen en suggesties die jou kunnen sterken in het opnemen van je mantelzorgengagement.

Meld je aan bij het Mantelzorgpanel en je krijgt regelmatig een korte bevraging in je mailbox: rond een actueel mantelzorgthema, rond een thema dat jij als mantelzorger zelf beleeft, enz …  We brengen problemen in kaart en verzamelen inzichten rond mogelijke verbeteringen, oplossingen en suggesties.

Het Mantelzorgpanel geeft stem aan jou en aan alle mantelzorgers!

Wat?

Je werkt mee aan bevragingen rond mantelzorg waarbij, we regelmatig een vragenlijst voorleggen aan een ruime groep mantelzorgers.  Je ontvangt de link naar de enquête per mail.

Waarover?

Er kunnen verschillende thema’s rond mantelzorg aan bod komen, waarbij we ook proberen in te spelen op de actualiteit.  Voorbeelden: je welzijn, mogelijke nieuwe wetgeving, je tijdsbesteding, jouw mening over nieuwe beleidsmaatregelen of een actueel mantelzorgthema, …

Wie kan deelnemen?

Iedereen die mantelzorger is kan deelnemen. We hopen zo tot een vaste groep mantelzorgers te komen die een paar keer jaar via mail hun stem willen laten horen.

Hoe werkt het?

Vul dit inschrijvingsformulier in.  Daarna zal je een paar keer per jaar een (korte) vragenlijst ontvangen. Met de resultaten ervan treden we naar buiten of bekijken we wat mogelijke acties of oplossingen kunnen zijn. Natuurlijk brengen we je op de hoogte over de resultaten.