Terug in het zadel

Sinds januari 2017 is er een nieuwe wettelijke regeling om mensen met een chronische ziekte terug aan het werk te helpen. Die nieuwe regeling geldt voor wie langdurig ziek is (twee maanden of meer) en werkt in de privésector of als contractuele ambtenaar. Belangrijke delen van de regeling gelden niet voor ambtenaren of vastbenoemden in het onderwijs. Slachtoffers van arbeidsongevallen of beroepsziekten hebben een afzonderlijke regeling.

De nieuwe regels zijn er gekomen omdat langdurig zieken nog tijdens hun ziekte het werk moeten kunnen hervatten. Dit met al dan niet aangepast werk.

Mensen met een chronische ziekte willen ook opnieuw aan het werk, aangepast aan hun situatie. Maar helaas, daar knelt het schoentje! Voor velen onder hen die in deze nieuwe re-integratie procedure stappen, blijkt aangepast werk niet mogelijk en is de uiteindelijke uitkomst ontslag wegens medische overmacht. Deze werknemers ontvangen geen opzegvergoeding en verliezen ook eventuele voordelen die zij genoten bij hun werkgever zoals bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering.

Vanuit Samana werd hierop al sterk gereageerd. De actiegroep belangenbehartiging zette een spontane sollicitatie-actie op, gericht aan Minister De Block.

Hiermee willen mensen met een chronische ziekte aantonen dat zij vragende partij zijn om terug aan de slag te gaan en niet de ‘profiteurs’ zijn waarvoor ze veelal worden aanzien.

Een driehonderdtal sollicitatiebrieven werden verstuurd. Een reactie van de minister zelf op deze actie blijft voorlopig nog uit. Maar de actiegroep belangenbehartiging laat dit uiteraard niet los en werkt in samenwerking met ACV en CM aan een vervolg.

Wij zijn als Samana uiteraard niet tegen re-integratie van mensen met een chronische ziekte op de werkvloer. Maar het kan voor Samana niet dat zij zelf als schuldige worden aangewezen voor het ontbreken van aangepaste tewerkstelling. Om langdurig zieke werknemers te verzoenen met betaald werk zijn positieve en motiverende maatregelen nodig.

De angst om, eventueel op termijn of bij opnieuw ziek worden, met een nog kleiner inkomen achter te blijven, remt mensen om de stap te zetten terug aan het werk te gaan. Daar bovenop dreigen met sancties helpt al helemaal niet!

Als dit beleid niet wordt bijgestuurd, wordt het opnieuw duidelijk dat dit enkel bedoeld is als besparingsmaatregel en dit op de kap van de meest kwetsbaren.

Samana opent een uitzendbureau voor chronisch zieke mensen

Van 2 tot 4 april 2019 opende Samana i.s.m. ACV een popupuitzendbureau in Shopping I te Genk.
Langdurig zieke werknemers konden er terecht voor informatie over hoe zij weer aan het werk kunnen.