Samana ijvert voor goedkopere geneesmiddelen

Het budget van de sociale zekerheid staat onder druk, dat is geen geheim. En daar maken we ons bij Samana zorgen over. Want bij gebrek aan middelen zijn de mensen die deze sociale zekerheid het meest nodig hebben het grootste slachtoffer, zoals mensen met een chronische ziekte die moeten rondkomen met een uitkering en geconfronteerd worden met hoge ziektekosten.

600 MILJOEN EURO

Spaarzaam omspringen met de middelen is daarom de boodschap! Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk dat we met z’n allen nog veel te veel betalen voor onze geneesmiddelen. Als samenleving en als patiënt. Met een systeem van openbare aanbesteding van geneesmiddelen, toegepast op de honderd meest gebruikte geneesmiddelen, kan meer dan 600 miljoen euro worden bespaard. En het inkomen van de apotheker komt hierdoor niet in het gedrang, want deze speelt een cruciale rol in de medicatieverstrekking van de patiënt.

Met deze 600 miljoen kunnen andere noden geledigd worden. Ons wensenlijstje is lang:

  • verlaging kostprijs bepaalde medicatie
  • betere psychologische ondersteuning
  • verhoging vakantiegeld van mensen op invaliditeit
  • verhoging minimumuitkeringen,…

Medicatie goedkoper in buitenland

Dringende bijsturing is noodzakelijk. Het is onaanvaardbaar dat mensen met een chronische ziekte naar het buitenland dienen te gaan voor betaalbare medicatie. Deze grote prijsverschillen met de omliggende landen krijgt niemand uitgelegd. Ook niet met de fabel dat de winsten opnieuw worden geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe medicatie. Want op de lijst van 100 meest verkochte geneesmiddelen waarop we de openbare aanbesteding willen toepassen, is het patent al vervallen en zijn de onderzoekskosten al lang meervoudig terugverdiend.

Belg betaalt 14.200 euro meer

Bovendien wordt het merendeel van de nieuwe medicatie ontwikkeld in universitaire onderzoekscentra, gefinancierd met overheidsmiddelen.

Neem nu bijvoorbeeld Sofosbuvir, dit is een levensreddend geneesmiddel tegen hepatitis C. Dit medicijn is ontwikkeld door een samenwerking van vele publieke onderzoekscentra. Gepatenteerd door het farmaceutisch bedrijf Genentech. En wordt nu verkocht aan 14.500 euro voor 28 tabletten. Je hebt zo drie à zes doosjes nodig om het hepatitis C virus uit te roeien en de patiënt te genezen. De universiteit van Liverpool heeft aangetoond dat de productiekost 100 euro bedraagt. In Indië wordt dit geneesmiddel verkocht aan 300 euro. Genentech die
het geneesmiddel hier op de markt brengt, vraagt echter niet wat het haar gekost heeft om het te ontwikkelen en produceren, plus een billijke winstmarge. Nee, Genentech vraagt de kostprijs van een levertransplantatie in een Belgisch ziekenhuis, want Sofosbuvir vermijdt levertransplantaties.

Samana in actie!

Samana voert al lang actie voor betaalbare geneesmiddelen, in het belang van de sociale zekerheid en de mensen die het meest zijn aangewezen op deze medicatie. In het verleden gingen we nog samen met de KWB en Geneeskunde voor het Volk naar Hulst om goedkope pijnstillers te kopen, of openden we een grensapotheek. Maar er is nog steeds nood aan een duidelijk signaal. Er zijn reeds enkele kleine stappen vooruit gezet maar absoluut onvoldoende. Daar moet dringend verandering in komen. Daarom geven we samen een duidelijk en krachtig signaal, dat er met bekwame spoed een ander geneesmiddelenbeleid dient te komen in het belang van onze individuele en gezamenlijke portemonnee.

Hiervoor kunnen we jouw hulp goed gebruiken…

Lees HIER alles over onze actie ‘Goedkopere medicatie nu!’