Belangenbehartiging voor mensen met een chronische ziekte

Zowel bij Samana als bij de Vlaamse Pijnliga staat belangenbehartiging bovenaan de prioriteitenlijst. Daarvoor vertrekken we vanuit en steunen we op de persoonlijke ervaring en deskundigheid van mensen met een chronische ziekte. En vanuit de wetenschap dat in Vlaanderen meer dan 100.000 chronisch zieke mensen en hun gezin in armoede leven of worden geconfronteerd met zware medische kosten of andere specifieke hindernissen die hun levenskwaliteit beperken.


Om de impact van deze belangenbehartiging continu te kunnen blijven vergroten, werd in 2011 het Vlaams Patiëntenpanel opgericht. Hier wordt op een gestructureerde manier informatie verzameld en worden visies ontwikkeld van waaruit we als organisatie aanbevelingen kunnen doen. In elke regio is ook een werkgroep belangenbehartiging actief. Vanuit de ervaringsdeskundigheid van chronisch zieke mensen wordt er gewerkt rond de thema's die mensen met een chronische ziekte aanbelangen:

  • volwaardig vakantiegeld
  • betaalbaarheid en toegankelijke gezondheidszorg
  • wonen, werk, mobiliteit en toegankelijkheid
  • armoede
  • positieve, eerlijke beeldvorming over chronisch zieken
  • inkomen, voordelen en rechten stroomlijnen over gemeentes heen
  • administratieve vereenvoudiging
  • de digitale kloof
  • patiëntenrechten, empowerment, actieve participatie in de zorg

Heb jij ambitie om de belangen van mensen met een chronische aandoening te helpen behartigen?

Samana is permanent op zoek naar mensen - met of zonder een chronische aandoening - die graag mee de belangen van anderen helpen behartigen en zich op dat vlak actief willen engageren. Heb jij hierover een duidelijke mening en ben je bereid daarover een constructieve dialoog aan te gaan met anderen? En zie je het zitten om op basis daarvan samen visies te ontwikkelen die het individuele belang overstijgen en daardoor het beleid kunnen helpen bepalen?
Blijf op de hoogte

Vul hieronder je e-mailadres in, dan houden we je regelmatig (maar zeker niet te vaak) op de hoogte van onze werking en diensten en bezorgen we je informatie die voor jou interessant kan zijn.