Belangenbehartiging

Vernieuwde wet op patiëntenrechten goedgekeurd

Op 2 februari stemde de Kamer in met een bijgewerkte versie van de wet op de patiëntenrechten uit 2002, met een focus op de levensdoelen van de patiënt.

Op 2 februari stemde de Kamer in met een bijgewerkte versie van de wet op de patiëntenrechten uit 2002, met een focus op de levensdoelen van de patiënt. Luc Van Gorp, voorzitter van CM, verwelkomt deze veranderingen als een erkenning van de mens achter de diagnose. “Een patiënt is meer dan zijn ziekte; het is een individu met eigen levensdoelen en een context,” benadrukt Van Gorp.

De herziene wet plaatst de levensdoelen van de patiënt centraal, waardoor patiënten kunnen aangeven wat voor hen belangrijk is in het behandelproces. Dit omvat ook ‘vroegtijdige zorgplanning’, waarbij patiënten hun wensen voor toekomstige zorg kunnen vastleggen, zelfs als ze niet in staat zijn dit zelf te uiten.

"Ik had een gedigitaliseerd dossier, maar wat erin stond leek in steen gebeiteld"

Een andere significante verandering is de verplichte digitalisering van patiëntengegevens, die zorgverleners moeten ontsluiten via veilige digitale platforms. Dit bevordert een betere toegankelijkheid en uitwisseling van medische informatie tussen zorgverleners en patiënten.

De nieuwe wet versterkt ook de rol van de vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger van de patiënt, met duidelijkere richtlijnen voor hun betrokkenheid in het zorgproces.

Jo Caers (74) deelt zijn ervaring als patiënt en benadrukt het belang van een mensgerichte aanpak. Na een fietsongeval in 2019 werd hij geconfronteerd met een gebrek aan multidisciplinair overleg en voelde hij zich niet gehoord in zijn behandelplan.

“Ik werd na drie maanden afgeschreven en aan de afdeling geriatrie toevertrouwd, met als belangrijkste behandelplan ‘me kalm houden’. Revalidatie werd als zinloos gezien. Doordat er vlak na mijn ongeval een voorschrift voor kalmeringsmiddelen aan mijn digitaal dossier werd toegevoegd, bleef ik nodeloos lang die medicatie nemen. Ik had dus wel een gedigitaliseerd dossier, maar wat erin stond leek in steen gebeiteld, zonder ruimte voor een nieuw behandelplan. Ik voelde me niet gehoord als patiënt. Uiteindelijk ben ik via een omweg toch in een revalidatiecentrum terechtgekomen, en herwon ik een stuk van mijn mobiliteit en mijn menszijn..”

 

Alle zorgverleners samen rond de persoon

De vernieuwde wet op patiëntenrechten vertegenwoordigt een belangrijke stap vooruit in het streven naar meer gepersonaliseerde en menselijke zorg. Toch benadrukt Van Gorp de noodzaak van duidelijke richtlijnen en tools voor zorgverleners om de wet effectief te implementeren.

“Dit is een sterke stap vooruit in mensgerichte zorg,” zegt Van Gorp. “Maar we moeten waakzaam blijven dat de wet geen dode letter blijft. Er moeten duidelijke richtlijnen en tools komen voor zorgverleners om de wet te implementeren. Er is bijvoorbeeld nood aan een makkelijke manier om een wilsverklaring op te laden in een digitaal patiëntendossier – ook voor patiënten die zelf niet digitaal vaardig zijn. In ons verkiezingsmemorandum hameren we erop dat alle zorgverleners moeten kunnen samenwerken rondom de persoon, op basis van één gedeeld elektronisch dossier.”

Voor meer informatie over de nieuwe wet op patiëntenrechten en hoe deze uw zorgervaring kan beïnvloeden, kunt u terecht op onze website of bij uw zorgverlener.