Redactionele richtlijnen

Wil je zelf een artikel, opiniestuk of vrije tribune insturen?
Dat kan onder bepaalde (redactionele) voorwaarden.

 • Je kan je tekst spontaan insturen of vooraf contact met ons opnemen en je intenties kenbaar maken en bespreken
 • Iedere ingestuurde bijdrage wordt door ons gelezen en ondergaat een eindredactie. Indien nodig passen we de tekst aan of vragen de auteur deze (gedeeltelijk) aan te passen volgens onze aanwijzingen
 • De tekst wordt na eindredactie voorgelegd aan de auteur ter goedkeuring
 • Samana heeft altijd het recht om een bijdrage te weigeren en niet te publiceren
 • De verantwoordelijkheid voor de teksten en de auteursrechten berusten bij de auteur van het artikel. Dit geldt ook voor de foto’s.
 • Gepubliceerde teksten, ook van gastauteurs, kunnen vrij gedeeld worden, mits bronvermelding en vermelding van de auteur en fotograaf

Enkele belangrijke redactionele aandachtspunten

Schrijven voor digitale media vraagt een andere aanpak, een andere manier van schrijven. In deze deze tijden met een overheersende beeldcultuur trek je de aandacht van een lezer door ‘scanbaar te schrijven’.
Dat betekent: korte en scanbare zinnen en woorden, sprekende koppen, tussenkoppen en quotes, grote beelden, … kortom een aanpak die van een kijker ook een lezer maakt.

Je bijdrage bevat dus steeds:

 • Titel met essentiële informatie
 • Intro: waarover gaat het, max. drie zinnen (essentiële informatie). Deze intro komt ook op de startpagina.
 • Enkele quotes of streamers
 • Korte zinnen
 • Korte tekstblokjes, telkens vooraf gegaan door een korte kernachtige titel
 • Sprekende quotes
 • Foto’s, die rechtenvrij zijn en de inhoud van het artikel ondersteunen

Nog enkele tips:

 • Actieve zinnen komen levendiger over en lezen prettiger
 • Schrijf positief
 • Citaten vangen extra aandacht
 • Schrijf in korte zinnen met één idee per zin
 • Maak zeker de eerste zin kort: dan begint de lezer makkelijker te lezen
 • Een vraag als eerste zin werkt omdat je dan de lezer persoonlijk aanspreekt
 • Schrap twijfelwoorden als misschien, eventueel en waarschijnlijk
 • Zet woorden als hebben, zijn, worden, zullen, kunnen, willen, … op rantsoen

Aanleveren teksten

 • Lengte: maximaal 1500 woorden
 • Geen opmaak
 • Wel aangeven: titel, quote, onderschrift, kaderstuk, …
 • alle teksten worden nog geredigeerd en gecorrigeerd

Aanleveren foto’s

 • Iedere foto bevat een bijschrift: wie staat op de foto, van wat is deze een illustratie, …
 • Fotograaf vermelden
 • Foto’s zijn rechtenvrij en mogen gedeeld worden

 

Teksten en foto’s insturen naar magazine@samana.be