Overname artikels

 

Overname  van teksten uit ‘Samana Magazine Digitaal’ en de verspreiding ervan naar een ruim publiek, is enkel mogelijk na toelating van Samana. Teksten en beelden zijn auteursrechtelijk beschermd, zodat expliciete toestemming nodig is. Overname van teksten en informatie voor persoonlijk gebruik is toegelaten. Overname van teksten voor gelijk welke vorm van commercialisatie of exploitatie door derden is niet toegelaten.

Contacteer ons bij vragen:

Samana vzw
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel

02 246 47 71
magazine@samana.be