Wegwijs

Maatregelen Covid-19 voor personen met een beperkt inkomen

Corona beheerst bijna 2 jaar de actualiteit en ons dagelijks leven. De federale regering vaardigde heel wat maatregelen uit. Want het mag niet ontkend worden, Corona heeft een zware impact, niet alleen lichamelijk, maar ook economisch, psychisch en sociaal. Maar welke maatregelen zijn op dit moment nog bestaande om mensen met een beperkt inkomen te ondersteunen?

Tekst: Els Van Langenhoven

 

Verlenging tijdelijke maatregel sociaal energietarief voor wie gerechtigd is op de verhoogde tegemoetkoming
Om kwetsbare burgers die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming te helpen bij het betaalbaar houden van de energiefactuur hadden zij sinds 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021 bijkomend recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Het doel is het voorzien van een gunstiger tarief dan het commerciële tarief en is bij iedere energieleverancier hetzelfde. Deze maatregel wordt nu verlengd tot 31 maart 2022. Bijkomend heeft de overheid beslist om een eenmalige premie van 80 euro toe te kennen aan personen die recht hebben op een sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Deze premie werd uitbetaald in de maand januari 2022.
Een deel van personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming kregen in het verleden het sociaal tarief. Bijvoorbeeld personen die een leefloon ontvangen via het OCMW, personen die een tegemoetkoming als persoon met een handicap ontvangen of personen die tegemoetkoming van de Federale Pensioendienst ontvangen. De uitbreiding van het sociaal tarief is dus tijdelijk voorzien voor de andere categorieën die genieten van de verhoogde tegemoetkoming.
Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wordt in de meeste gevallen automatisch toegekend. Je hoeft dus geen stappen te ondernemen. Het is de FOD Economie die om de 3 maanden aan de energieleverancier meedeelt welke klanten recht hebben op het sociaal tarief.

Coronapremie voor bijstandsuitkeringen
De federale regering besloot eerder al om een coronapremie toe te kennen als je een leefloon, tegemoetkoming voor personen met een handicap of inkomensgarantie voor ouderen geniet. De periode van toekenning loopt nu tot en met maart 2022.
De coronapremie bedraagt sinds de maand oktober 25 euro per maand in plaats van 50 euro. Ze wordt gestort bovenop de uitkering.
Je hoeft deze premie niet aan te vragen: hij wordt automatisch gestort op je rekening.

Coronapremie voor werknemers die arbeidsongeschikt worden
De bestaande tegemoetkoming van de regering werd recent verlengd tot en met 31 maart 2022. Als je tussen 1 maart 2020 en 31 maart 2022 erkend wordt als arbeidsongeschikt, een arbeidsovereenkomst (of gelijkgesteld, bv.) hebt en waarvan het dagelijks brutoloon minder bedraagt dan een grensbedrag, maak je recht op een aanvullende primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze grensbedragen zijn als volgt gewijzigd: 132,9990 euro tot en met 31 augustus 2021; 135,6590 euro van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021; 138,3667 euro vanaf 1 januari 2022).
Deze aanvullende premie bedraagt 10% van het brutodagloon, verhoogt met een bedrag. Ook dit bedrag wijzigde enkele keren: 5,63 euro tot en met 31 augustus 2021; 5,74 euro van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021; 5,86 euro vanaf 1 januari 2022. De som van 10% van het brutodagloon en het bijkomend bedrag moet tussen bepaalde grensbedragen liggen. Een bedrag onder de ondergrens wordt opgetrokken naar de ondergrens, een bedrag boven de bovengrens wordt verlaagd tot de bovengrens.

Deze premie wordt automatisch verrekend door je ziekenfonds en zal telkens samen met je primaire arbeidsongeschiktheid uitbetaald worden.
Belangrijk: deze premie wordt toegepast als je primair arbeidsongeschikt bent. Dit is dus wanneer je in je eerste jaar arbeidsongeschiktheid zit. Na dit eerste jaar bevindt men zich in “invaliditeit”, waarop deze premie niet toegepast wordt.