Belangenbehartiging
Mantelzorg

Kwart van de mantelzorgers niet tevreden met aantal uren geboden zorg

70% van de mantelzorgers maakt gebruik van thuishulp, zegt een onderzoek van Samana. Achter deze cijfers schuilen ook uitdagingen: 44% verlangt naar bijkomende hulp, terwijl slechts 28% zich als volwaardige partners in de zorg voelt erkend.

Tussen april en augustus 2023 stuurde Samana een enquête uit, die een diepgaand inzicht in de ervaringen van 235 mantelzorgers biedt. De resultaten laten zien dat 53% van hen zorgt voor hun partner, en een opvallende 38% al meer dan tien jaar mantelzorger is, wat wijst op langdurige zorgsituaties. Bovendien is 74% de enige mantelzorger betrokken bij de zorgsituatie.

Wat betreft thuiszorg maakt 70% van de respondenten gebruik van deze diensten. Hoe langer iemand mantelzorger is, hoe groter de kans is dat ze thuiszorg inschakelen. Thuisverpleging (74%), poetshulp (63%), en gezinszorg (35%) zijn de drie grootste categorieën van thuiszorg waarop ze een beroep doen. Interessant is dat slechts één persoon aangaf nachtzorg te gebruiken.

Tevreden... met aandachtpuntjes

De tevredenheid over de kwaliteit van de thuiszorg is overwegend hoog, met een algemene score van 7,9/10. Echter, bijna een kwart van de mantelzorgers die thuiszorg inschakelen, is niet tevreden met het aantal uren zorg dat momenteel wordt geboden. Een aanzienlijk aantal (44%) geeft aan graag bijkomende hulp te willen, vooral op het gebied van oppas, dagopvang, en gezelschapsdienst.

Wat de samenwerking met thuiszorg betreft, lijkt deze op het eerste gezicht goed te verlopen, met een gemiddelde score van 8,1/10. Mantelzorgers voelen zich vaak opgelucht, ondersteund en minder vermoeid dankzij de geboden thuiszorg. Echter, bij verdere bevraging komt een genuanceerder beeld naar voren, waarbij slechts 28% zich een volwaardige partner voelt en slechts 27% aangeeft dat er naar hun welzijn wordt gevraagd. Meer dan de helft voelt zich niet betrokken bij afspraken en overleg met zorgverleners.

Meer dan de helft voelt zich niet betrokken bij afspraken en overleg met zorgverleners.

Drempels en problemen binnen de thuiszorg worden ook belicht. Het grootste probleem is het onverwacht wegvallen van hulp, wat door 36% van de respondenten wordt aangegeven.

In het geval van mantelzorgers die geen thuiszorg inschakelen, overweegt 63% dit in de toekomst te doen, voornamelijk voor poetsen, kleine huishoudelijke taken en persoonlijke verzorging. Hierbij geeft 35% aan dat ze het momenteel goed vinden zoals het is, terwijl 18% het als te duur beschouwt.

Het besluit

Tot slot blijkt uit de enquête dat bijna de helft van de mantelzorgers (47%) behoefte heeft aan emotionele steun en een luisterend oor. Belangrijk is echter dat meer dan de helft (58%) een belasting van 7/10 of meer ervaart. Deze hoge belasting is meer uitgesproken bij mantelzorgers onder de 50 jaar, mogelijk als gevolg van de combinatie van zorgsituatie, werk en studie.

In conclusie tonen de resultaten een overwegend hoge tevredenheid en dankbaarheid van mantelzorgers tegenover de geboden thuiszorg. Echter, de behoefte aan meer aandacht voor de mantelzorger zelf blijft een belangrijk aandachtspunt.

Samana, als mantelzorgvereniging, pleit voor meer erkenning van de mantelzorger en een actievere betrokkenheid in de zorgsituatie. Hierbij is het van essentieel belang om niet alleen te focussen op de zorgontvanger, maar ook op de behoeften van de mantelzorger, om overbelasting te voorkomen en een stabiele thuiszorgsituatie te waarborgen.