Ziekte voorkomen en re-integratie van langdurig zieken bevorderen

De laatste jaren stijgt het aantal arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen. In 2018 waren het er voor het eerst meer dan 415 000. Een triest record, en het aantal langdurig zieken blijft stijgen. Uiteraard zet dit druk op de betaalbaarheid van de sociale zekerheid. Voor wie invaliditeit ‘geniet’, valt het perspectief op zinvol werk bovendien vaak weg. Terug in het zadel na langdurige ziekte blijkt allesbehalve een evident verhaal.

Het aantal mensen dat uitvalt omwille van psychosociale en stressgerelateerde oorzaken wordt ook steeds groter. Een maatschappelijk signaal! We moeten inzetten op en nadenken over werkbaar werk, begeleiding, ondersteuning en aangepast werk.

Samana vzw en ACV organiseren daarover een symposium waar sprekers dit thema benaderen vanuit verschillende invalshoeken.

Wanneer: 28 november 2019 – 9-16 uur

Locatie: De Stroming – Nationalestraat 111, Antwerpen

Inschrijven:
via mail aan Jacqueline Paridaens: secretariaat.vlaamsebewegingsploeg@acv-csc.be
(met vermelding van ‘symposium 28/11/2019, naam en voornaam + organisatie)

via telefoon op 02/244 34 98

Meer info + programma