Wij komen op straat tegen besparingen!

De culturele sector staat met deze nieuwe Vlaamse regering en het voorliggende regeerakkoord zwaar onder druk. Ook de socio-culturele verenigingen, dus ook Samana. Op 5 december protesteert de sector tegen de besparingen van de Vlaamse regering. Ook Samana!

Op 22 november 2019 publiceerde Minister Jambon een nieuw voorstel van cultuurdecreet. Zonder overleg met de sector wordt het nieuwe decreet, dat slecht 2 jaar geleden werd goedgekeurd, door dezelfde coalitiepartners op lossen schroeven gezet.

De gevolgen :

  • De kritische rol van middenveldorganisaties, zoals Samana, komt zwaar onder druk te staan.
  • Beslissing voor subsidiëring zal in de toekomst niet meer liggen bij een onafhankelijke commissie, maar bij de minister zelf.

De kritische rol van middelveldorganisaties, zoals Samana, komt zwaar onder druk te staan.

En wat met de willekeur ?

  • Wijzigingen aan het decreet zorgen ervoor dat ons bijna opgemaakt beleidsplan voor 2021 – 2025 mogelijks al niet meer voldoet aan nieuwe eisen die gaan gesteld worden.

De snelle aanpassing van het decreet is nu voorlopig verhinderd door het initiatief van de oppositiepartijen.
Maar daarmee is de kous niet af, integendeel.

We maken ons, samen met vele anderen, grote zorgen !
Over de rol en de middelen die verenigingen zoals Samana nog gaan mogen en kunnen spelen in de toekomst. Dat we verder afdrijven van een warme samenleving die in onze missie vervat zit.

Dit mogen en kunnen we niet laten gebeuren !

Daarom komen we op straat!

Op donderdag 5 december verzamelt de hele culturele en socio-culturele sector aan het Martelarenplein in Brussel om aan het Vlaams Parlement duidelijk te maken dat wij deze weg niet willen inslaan en wensen te praten over alternatieven op deze koude besparingsronde.

Als Samana doen we mee !

Dat spreekt voor zich.
We roepen alle personeelsleden en kadervrijwilligers op om donderdag 5 december om 15.00 uur aanwezig te zijn op het Martelarenplein. Breng vlaggen en wimpels mee om duidelijk te maken dat wij als Samana dit ook niet pikken.