Samana versterkt de weerbaarheid van chronisch zieke en zorgbehoevende mensen en hun mantelzorgers

Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van de chronisch zieke en de mantelzorger. Dat is ons fundament. En daarop bouwen we enthousiast en trots tal van projecten en activiteiten die de levenskwaliteit van onze doelgroepen verbeteren.


Zo wil Samana chronisch zieke en zorgbehoevende mensen volwaardig laten deelnemen aan het maatschappelijk leven, waarbij we uitgaan van de totale gelijkwaardigheid tussen alle betrokkenen. Tussen zij die lijden aan een chronische ziekte of zorgbehoevend zijn en diegenen die hen omringen, met name hun mantelzorgers en de duizenden vrijwilligers van onze organisatie.


Die meer dan 25.000 vrijwilligers zijn het hart, de longen en de zintuigen van onze organisatie. Via meer dan 1.100 plaatselijke kernen en diverse initiatieven zetten zij zich belangeloos in voor chronisch zieke of zorgbehoevende medemensen in heel Vlaanderen en Brussel.


Om onze doelstelling te realiseren, versterken we de weerbaarheid van chronisch zieke mensen, zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers, vertrekkend vanuit vier basispijlers:

Ontmoeten

Via tal van activiteiten, persoonlijke contacten en een gerichte dienstverlening vergroot en versterkt Samana het sociaal netwerk van chronisch zieken, zorgbehoevenden en hun mantelzorgers. Het ontmoeten van (nieuwe) mensen is nu eenmaal een fundamentele basisbehoefte. En alleen al door die op structurele wijze te vervullen en te stimuleren, bevorderen we de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen én hun participatie aan het maatschappelijk leven.


Lees meer over de ontmoetingsmogelijkheden die Samana biedt aan


Ondersteunen

Samana geeft chronisch zieke en zorgbehoevende mensen tastbare ondersteuning door het verstrekken van kwalitatieve informatie en praktische bijstand. Via diverse communicatiekanalen, waaronder info-avonden, themawebsites en een eigen tijdschrift, informeren we onze doelgroepen over alle aspecten van hun specifieke situatie. Daarnaast zorgen onze vrijwilligers er bijvoorbeeld voor dat minder mobiele personen ook effectief op onze activiteiten geraken of verzekeren ze respijtzorg voor mantelzorgers.


Lees meer over de ondersteuning die Samana geeft aan

Versterken

Wie chronisch ziek wordt of in de rol van mantelzorger terechtkomt, heeft naast kwalitatieve informatie en praktische ondersteuning ook vaak nood aan concrete vorming. Voor die mensen organiseert Samana onder andere opleidingen voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. Of weerbaarheidstrainingen. En uiteraard versterken we ook onze eigen vrijwilligers met een gepast vormingsaanbod. Daarnaast behartigt Samana op alle beleidsniveaus de belangen van zijn doelgroepen.


Lees meer over de versterkende activiteiten die Samana organiseert voor

Verademen

Wie omwille van een chronische aandoening niet mag of kan gaan werken, heeft alleen maar vrije tijd. Zogezegd. Want onder vrije tijd verstaan we in het algemeen de tijd waarin we even op adem kunnen komen. Zoals het weekend. Of de vakantieperiodes. En ook voor mantelzorgers is vrije tijd in die betekenis niet zo vanzelfsprekend. Er is immers altijd iemand om voor te zorgen. Daarom biedt Samana chronisch zieken, hulpbehoevenden en mantelzorgers de kans om op verhaal te komen. Om even alle zorgen aan de kant te laten en te verademen. Dat kan gaan van persoonlijke activiteiten, uitstappen in groep, individuele of groepsreizen of het tijdelijk overnemen van de taken van de mantelzorger (respijtzorg).


Lees meer over mogelijkheden tot verademing die Samana biedt aan


Bij de ontwikkeling van de eigen organisatie en de diensten die ze verleent, laat Samana zich leiden door bijzondere aandacht voor de zwaksten in de maatschappij, gelijkwaardigheid van alle mensen, respect voor de persoonlijke mening en mogelijkheden tot engagement voor iedereen.Samana voor chronisch zieke mensen Samana voor mantelzorgers Word vrijwilliger De werking van Samana staat of valt met vrijwilligers. Daarom koesteren we jouw engagement met de grootst mogelijke zorg. Lees verder

Met meer dan 25.000 leden in Vlaanderen brengen chronisch zieke, gezonde en zorgbehoevende mensen dankzij Samana extra kwaliteit in elkaars leven. Al meer dan 65 jaar.

Chronisch ziek worden haalt je leven overhoop. Het vraagt enorm veel van je lichaam en geest en slorpt bovendien al je energie en aandacht op. Maar… het is zeker niet het einde van de wereld. Dat bewijzen de duizenden mensen met een chronische aandoening die deze ingrijpende verandering een plaats hebben kunnen geven in hun leven en geleerd hebben om er positief mee om te gaan.