Opleiding door vrijwilligers versterkt chronisch zieke mensen

Hulpbehoevend worden gooit je leven helemaal overhoop, ongeacht de oorzaak. Als een chronische ziekte, een ongeval of gewoon je leeftijd maken dat je voor een aantal dingen afhankelijk wordt van anderen, is dat voor de meeste mensen een zware confrontatie. Alles wat altijd heel vanzelfsprekend was, is dat voortaan heel wat minder.


Via empowerment-cursussen en andere vormen van opleiding helpt Samana mensen die dit meemaken opnieuw grip op hun leven te krijgen. Om de regie van dat leven zo snel mogelijk weer zelf in handen te nemen, vanuit hun eigen kracht en op basis van eigen keuzes.


Daar als vrijwilliger actief toe bijdragen geeft een bijzonder grote voldoening. Het vaak zware leerproces vraagt immers om een grote betrokkenheid, wat de vreugde bij het zien van vooruitgang uiteraard alleen maar vergroot.


Samana is voortdurend op zoek naar vrijwilligers die vanuit hun eigen talenten anderen willen helpen om weer meester te worden over hun eigen bestaan.
Blijf op de hoogte

Vul hieronder je e-mailadres in, dan houden we je regelmatig (maar zeker niet te vaak) op de hoogte van onze werking en diensten en bezorgen we je informatie die voor jou interessant kan zijn.