Samana cursussen en infosessies - Voorwaarden

Inschrijven

 • Vooraf inschrijven is nodig. Als een cursus volzet is, kom je op een wachtlijst terecht.
 • Je kan je inschrijven per activiteit of voor meerdere activiteiten samen.
 • Inschrijving kan via de website, e-mail of telefonisch.
 • Kort voor de activiteit ontvang je een bevestiging met de afspraken, een aanvraag tot betaling en een routebeschrijving.
 • Bij meerdaagse cursussen betaal je steeds voor alle sessies, ook indien je één of meerdere sessies mist. Gemiste sessies worden niet terugbetaald.

Algemene annuleringsvoorwaarden

Annulatievoorwaarden cursussen

Ben je ingeschreven maar kan je toch niet deelnemen, verwittig dan zo snel mogelijk de organisator, zodat iemand die op de wachtlijst staat nog kan deelnemen.

 • Annuleren kan schriftelijk, telefonisch of via mail. Je deelnamegeld niet betalen volstaat niet om je deelname te annuleren.
 • Laattijdige annulatie kan leiden tot administratie- of annulatiekosten.
 • Annuleren wegens gezondheidsredenen kan tot de datum van de activiteit.
 • Als je afwezig bent zonder vooraf te verwittigen, betaal je een annulatiekost.
 • Samana heeft het recht een geplande activiteit te annuleren indien er minder dan acht deelnemers ingeschreven zijn. Alle betaalde deelnameprijzen worden dan teruggestort.

Annulatievoorwaarden cursussen met overnachting

 •  Annuleren doe je steeds zo snel mogelijk en bevestig je altijd schriftelijk of per mail.
 • Bij niet-deelname zonder verwittiging vooraf, wordt het betaalde deelnamegeld niet teruggestort.
 • De deelnameprijs niet betalen of de nodige documenten (zoals medisch inlichtingenformulier) niet terugsturen, volstaat niet als kennisgeving en geldt nooit als annulatie.
 • Tot drie weken voor vertrek kan je kosteloos annuleren.

Minder dan drie weken voor vertrek betaal je een dossierkost. Deze is afhankelijk van de duur van de cursus:

dossierkost

 

4 dagen € 25
3 dagen € 20
2 dagen € 15
 • Bij annulatie omwille van hospitalisatie (met minimum één overnachting) van zichzelf of de partner of omwille van een overlijden van een bloed- of aanverwant tot de tweede graad van verwantschap wordt deze dossierkost niet aangerekend. Je dient steeds de nodige bewijsstukken voor te leggen.
 • Een aangerekende dossierkost niet betalen, staat een latere deelname aan een cursus in de weg.