Valentijn, in ziekte en gezondheid

Op 14 februari vierden we massaal de ‘hoogdag van de liefde’. Helaas hangt de kwaliteit van een gezonde partnerrelatie nog te vaak samen met de gezondheid van de partners zelf. Zo blijkt ook uit de recente Valentijnsbevraging van het Samana Panel.

Een kleine helft van de mensen met een chronische ziekte uit het panel geeft aan dat hun situatie een eerder negatief effect heeft op hun partnerrelatie. Schuldgevoel, onbegrip en ‘beperkingen in de relatie’ (minder dingen samen kunnen doen, intimiteitsverlies,…) blijken de voornaamste stoorzenders voor de kwaliteit van de relatie.

Gelukkig stelt één op vijf ook vast dat er wel een eerder positief effect is op hun relatie. Zorgzaamheid, verhoogde empathie en het ‘meer naar elkaar toegroeien’ worden hier als duidelijke succesfactoren omschreven.

Samana vraagt extra aandacht voor de kwetsbare situatie van zowel mensen met een chronische ziekte, als hun mantelzorgers. Een verhoging van de wettelijke tegemoetkoming bij psychotherapie en extra investeringen op vlak van respijtzorg (even de zorg van de mantelzorger overnemen), zouden al een stap in de goede richting zijn.

Want iedereen heeft toch recht op wat meer geluk in de liefde!