Vacature lid Provinciale Beleidsraad Samana (m/v/x)

Opdracht

 • Als lid van de Provinciale Beleidsraad Samana:
 • Realiseer je mee de realisatie van het beleidsplan in jouw provincie, zet je dit beleidsplan om in concrete doelstellingen en acties.
 • Teken je mee het globale vrijwilligersbeleid uit in jouw provincie, met bijzondere aandacht voor vorming en ondersteuning en bewaak je mee de eenheid van werking in de provincie.
 • Stimuleer je de ontwikkeling van innovatie, regionale samenwerking en de werking van de onderliggende structuur.
 • Verzamel je signalen en suggesties tot verbetering en verandering en volgt deze op gepaste wijze op.
 • Volg je de globale werking op, ook de vertegenwoordiging in provinciale en nationale structuren.
 • Volg je mee de besturing op van het provinciaal budget binnen de globale en uniforme afspraken.

Competenties

 • Je hebt een helikopterperspectief, je kan ruim en innoverend denken.
 • Je hebt voeling, kennis, ervaring met de situatie van mensen met een chronische ziekte, zorgnood of mantelzorgers.
 • Je hebt kennis of ervaring met één van de werkterreinen van Samana.
 • Je kan tactisch denken, hebt organisatorisch inzicht en bent besluitvaardig.
 • Je hebt kennis en ervaring met het vrijwilligersstatuut.
 • Financiële cijfers schrikken je niet af.
 • Je bent sociaalvaardig en draagt de we werking van Samana uit.

Engagement

 • Je onderschrijft de visie, missie en doelstellingen van Samana.
 • Je neemt actief deel aan de vergaderingen van de Provinciale Beleidsraad, een 6-tal op jaarbasis.
 • Je volgt de werking van Samana binnen jouw provincie van nabij op.

Wij bieden

 • Vorming en ondersteuning om jou rol als lid provinciale bestuurder op de beste wijze op te nemen.
 • Een engagement binnen een fijne organisatie waar je kan bijdragen aan de uitbouw van een warme en solidaire samenleving, aan de levenskwaliteit van mensen met een chronische ziekt, zorgnood of mantelzorgers.
 • Boeiende contacten die inspireren en leiden tot leren van elkaar.
 • Verplaatsings- en onkostenvergoeding

Je bent kandidaat ? Top !

Bezorg ons dan jouw kandidaatstelling mét korte motivatie voor maandag 6 februari 2020, graag aan het diensthoofd Samana van de provincie waar je je wenst te engageren.