Vacature lid Commissie Digitalisering Samana (m/v/x)

Omschrijving opdracht commissie

Deze commissie stimuleert en volgt de digitalisering op binnen Samana, de overgang van informatie naar een digitale vorm. In deze commissie wordt de tactiek uitgetekend om de automatiserings- en digitaliseringsprocessen binnen Samana verder uit te bouwen en te stroomlijnen. Zij neemt  de specifieke doelstellingen m.b.t. digitalisatie uit het beleidsplan ter harte;  bewaakt dat deze gerealiseerd worden en stelt indien nodig bijkomende acties voor aan de Raad van Bestuur.  De commissie draagt ook een aantal bouwstenen aan voor de toekomst op het vlak van digitalisatie, in het bijzonder voor de opmaak van een nieuw beleidsplan.

Opdracht

 • Als lid van de commissie:
 • Teken je mee de tactiek uit om de doelstellingen vanuit het beleidsplan van dit werkterrein op te volgen, te maken dat deze worden gerealiseerd of worden geactualiseerd waar nodig.
 • Volg je mee de ontwikkelingen op binnen dit werkterrein en formuleert voorstellen aan de Raad van Bestuur tot nieuwe initiatieven (innovatie) of bijsturingen.
 • Breng je mee bouwstenen aan voor een nieuw beleidsplan.

Competenties

 • Je hebt een helikopterperspectief, je kan ruim en innoverend denken.
 • Je hebt voeling, kennis, ervaring met de situatie van mensen met een chronische ziekte, zorgnood of mantelzorgers.
 • Je hebt kennis of ervaring met het thema/werkterrein dat binnen deze commissie wordt opgevolgd.
 • Je kan tactische denken, hebt organisatorisch inzicht en bent besluitvaardig.
 • Je bent sociaalvaardig en draagt de werking van Samana uit.

Engagement

 • Je onderschrijft de visie, missie en doelstellingen van Samana.
 • Je neemt actief deel aan de vergaderingen van de commissie, een 5-tal maal op jaarbasis.
 • Je verdiept je verder in de ontwikkelingen van dit werkterrein/thema.

Wij bieden

 • Vorming en ondersteuning om jouw rol als lid van de commissie op de beste wijze in te vullen.
 • Een engagement binnen een fijne organisatie waar je kan bijdragen aan de uitbouw van een warme en solidaire samenleving, aan de levenskwaliteit van mensen met een chronische ziekte, zorgnood of mantelzorgers.
 • Boeiende contacten die inspireren en leiden tot leren van elkaar.
 • Verplaatsings- en onkostenvergoeding.

Je bent kandidaat ? Top !

Bezorg ons dan jouw kandidaatstelling mét korte motivatie voor vrijdag 17 januari 2020, graag aan johan.tourne@samana.be