Vacature bestuurder vzw Samana (m/v/x)

Opdracht

 • Als lid van de Raad van Bestuur Samana:
 • Ben je mee verantwoordelijk voor de statutaire verplichtingen van de vzw.
 • Ontwikkel je mee de visie en missie van de organisatie en geeft vorm aan de langetermijnstrategie en doelstellingen (beleidsplan Samana) en stuur je de realisatie van de visie, missie en het beleidsplan.
 • Teken je mee een duurzaam financieel beleid uit van de organisatie. Stel je mee de begroting op en bewaak je de realisatie.
 • Bewaak je mee de belangen van alle betrokken stakeholders: mensen met een chronische ziekte, vrijwilligers en personeel.
 • Volg je mee het management op van de organisatie.

Competenties

 • Je heb een helikopterperspectief, je kan ruim en innoverend denken.
 • Je hebt voeling, kennis en ervaring met de situatie van mensen met een chronische ziekte, zorgnood of mantelzorgers.
 • Je hebt kennis of ervaring met sociaal-cultureel werk en de socio-culturele methodiek.
 • Je hebt kennis over of ervaring met informeren, sensibiliseren en maatschappelijk engagement.
 • Financiële afrekeningen en begrotingen schrikken je niet af.
 • Je kan strategisch denken, hebt organisatorisch inzicht en bent besluitwaardig.
 • Je hebt bestuurservaring.
 • Je bent sociaalvaardig en draagt de werking van Samana uit.

Engagement

 • Je onderschrijft de visie, missie en doelstellingen van Samana.
 • Je neemt actief deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur Samana, een 6-tal op jaarbasis, op zaterdagvoormiddag.
 • Je hebt of verwerft kennis over één van de werk- en beleidsdomeinen van Samana.

Wij bieden

 • Vorming en ondersteuning om jouw rol als lid provinciale bestuurder op de beste wijze op te nemen.
 • Een engagement binnen een fijne organisatie waar je kan bijdragen aan de uitbouw van een warme en solidaire samenleving, aan de levenskwaliteit van mensen met een chronische ziekte, zorgnood of mantelzorgers.
 • Boeiende contacten die inspireren en leiden tot leren van elkaar.
 • Verplaatsings- en onkostenvergoeding.

Je bent kandidaat ? Top !

Bezorg ons dan jouw kandidaatstelling mét motivatiebrief voor vrijdag 17 januari 2020, graag aan johan.tourne@samana.be