Educatief medewerker (regio Limburg) (m/v/x)

Samana is een vereniging van en voor alle mensen met een chronische ziekte of een zorgnood, mantelzorgers en vrijwilligers die elkaar versterken in een veelzijdige persoonsontwikkeling en een volwaardige participatie in de samenleving. Daarom werken we aan:

  • Warm sociaal contact en het opbouwen en verstevigen van sociaal netwerk
  • Het voeden van geluk, welzijn en draagkracht
  • Het verdedigen van belangen waarbij ervaringsdeskundigheid centraal staat.

Samana is op meerdere werkdomeinen actief, van oudsher kennen we de plaatselijke basiswerkingen waar via bezoekactiviteiten en groepssamenkomsten een dam tegen vereenzaming wordt gebouwd. De vakanties in binnen en buitenland zijn vaak onvergetelijke momenten van ontspanning en vriendschap voor deelnemers en vrijwilligers. Een recente ontwikkeling binnen onze vereniging zijn de één op één ontmoetingen ( andere benaming voor buddy werking, duo werking,..) waarbij we een grote uitdaging zien om dit werkdomein op te starten vanuit de kracht van vrijwilligers.

WIJ ZOEKEN EDUCATIEF MEDEWERKERS

Wij willen ons team zo vlug mogelijk op punt stellen na interne verschuivingen, de hoger genoemde werkdomeinen vormen het werkveld voor de nieuwe medewerkers. Centraal in beide vacatures is de ondersteuning van de vrijwilligerswerking. Dit gaat van werving, opleiding tot coaching. Een belangrijke plaats hierin is de groepsbegeleiding. Het kunnen motiveren, enthousiasmeren, organisatie ondersteuning, planmatig tewerk gaan, communicatievaardigheden, leiderschap zijn kernkwaliteiten die we zoeken.

Kenmerkend in de vrijwilligerswerking zijn ook wel de overlegstructuren met vrijwilligers en beroepskrachten en dit op alle niveaus (van zeer lokale samenkomsten tot samenkomsten met collega’s op nationaal vlak). Voorbereiding, uitvoering en opvolging dienen nauwgezet een plaats te krijgen in werkagenda.

WIE ZOEKEN WIJ ?

Je opleiding is natuurlijk een pluspunt, we geven de voorkeur aan een bachelor opleiding – socio culturele sector. Ben je van mening dat je door ervaring gelijkwaardige competenties verworven hebt dan mag je ook je kans wagen. Een pluspunt is zeker ook ervaring in het vrijwilligerswerk.

Het werken met vrijwilligers vraagt de nodige flexibiliteit in uurroosters, zo zullen samenkomsten ook tijdens avonduren en sporadisch in het weekend plaats vinden, deze uren zijn recupereerbaar.

KOM EN OVERTUIG ONS

Heb je een goed gevoel bij onze oproep, dan aarzel niet en stuur je kandidatuur, samen met je CV naar ons: limburg@samana.be, wij zouden je kandidatuur wel graag ontvangen voor 31 oktober. De eerste selectie zal gebeuren na het lezen van de kandidatuurstelling en de cv’s, de weerhouden kandidaten worden voor een eerste kennismaking uitgenodigd op woensdag en donderdag 6 en 7 november.

Heb je vooraf nog vragen ? Misschien ken je wel iemand van het beroepskader of een vrijwilliger die je verder helpen kan, je kan altijd ook terecht : ivo.vandeninden@samana.be  of telefonisch 0479/880400