Uitslag Solidariteitsactie 2019 (tombola)

Het is zover, de uitslag van onze Solidariteitsactie is bekend… Hieronder vind je alle resultaten of klik HIER voor de PDF!

De openbare trekking van de nationale tombola Samana 2019 ten bate van mensen met een chronische ziekte en georganiseerd door Samana, met toelating onder nummer 3480390, vond plaats op vrijdag 24 mei 2019. De trekking vond plaats onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Mevrouw Daryll Vaganée.

Personen die in het bezit zijn van een winnend nummer worden verzocht dit onder gesloten omslag op te sturen aan Samana, dienst Tombola, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel, met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de tombolaloten. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te worden. De prijzen worden na controle aan de prijswinnaars verzonden.

Lijst der winnende nummers

Prijzen voor gewone loten (rode kleur)

  1. Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 1.250

Serie A 118483
Serie B 218436
Serie C 159536
Serie D 181168
Serie E 204723
Serie F 165289
Serie G 156280
Serie H 200621
Serie J 206485
Serie K 119535
Serie L 227400
Serie M 189566
Serie N 115646
Serie P 194426
Serie Q 141336
Serie R 129361
  1. Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 250

In alle series het nummer 125346
In alle series het nummer 139785
In alle series het nummer 171859
In alle series het nummer 218373
  1. Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 125

 In alle series het nummer eindigend op 1549
In alle series het nummer eindigend op 6068
  1. Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 50

 In alle series het nummer eindigend op 234
  1. Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 25

 In alle series het nummer eindigend op 211
In alle series het nummer eindigend op 333
In alle series het nummer eindigend op 611
In alle series het nummer eindigend op 986

Prijzen voor gratis omslaglot (blauwgrijze kleur)

  1. Wint een Audi A4

 Serie M nr. 013551
  1. Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 25

In alle series het nummer eindigend op 891

Algemene bepalingen

  • De loten worden opgedeeld in 16 series, in alfabetische volgorde, voorzien van de letters A tot en met R, met uitzondering van de letters I en O.
  • Winnen een prijs in alle series: de nummers, zonder vermelding van een serieletter. Is het winnend nummer wel voorzien van een serieletter, dan betreft het enkel een winnend nummer in de door trekking bepaalde serie.
  • Samana is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Bij betwisting wordt te rade gegaan bij gerechtsdeurwaarder Mevrouw Daryll Vaganée.

Samana dankt iedereen van harte die de Solidariteitsactie 2019 heeft gesteund!