Dag van de Chronisch Zieke Mensen 2017

Naar aanleiding van de Dag van de Chronisch Zieke Mensen op 8 oktober 2017 vragen we je aandacht voor wie kampt met een chronische aandoening of mensen met een chronische ziekte ondersteunt. Met Samana willen we jou en al deze mensen informeren en inspireren. Zo staan we samen supersterk!

Dit jaar zetten we in op 2 actielijnen.

De kracht van mensen met een chronische ziekte, mantelzorgers en mensen met nood aan sociaal contact in beeld brengen

  • Uitbreken met de kracht van de doelgroep
  • Beeld vertaalt boodschap visueel
  • Beeld komt terug op de affiche, de broodzak, aandachtkaart, misviering en teksten voor inspiratiemoment

Inzetten op belangenbehartiging om uit te breken

  • Voor de afdelingen die op een belangenbehartigende manier willen uitbreken.
  • ‘Look and feel’ los van materiaal actielijn 1

Werkmiddelen:

  • Ideale gemeentekaart
  • Buurtkrant, charter: nieuw sjabloon op Genscom: (beschikbaar eind juni 2017)
  • Iedereen burgemeester (van Beweging.net)

De concrete actiemiddelen kan je bestellen bij het Samana-secretariaat in jouw regio.
De teksten voor een inspiratiemoment en bezinning vind je hieronder terug.