Theater Veder

De Veder-methode gebruikt theatrale elementen zoals personages en attributen. Daarnaast worden bestaande effectieve methodieken ingezet, zoals validation, reminiscentie en neuro linguïstisch programmeren. Hierdoor ontstaat er wederkerig contact tussen de speler en de persoon met dementie.

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende elementen, zoals een handboektraining, coaching on the job en certificeringstraining. Deze volgen elkaar op, om uiteindelijk te leiden tot een officiële scholing in de Veder-methode.

Na het opleidingstraject zullen de deelnemers huiskamervoorstellingen spelen in woonzorgcentra over heel Vlaanderen en Brussel. De voorstellingen worden gebracht voor een groep van 12 tot 14 ouderen met geheugenproblematiek die thuis of in een woonzorgcentrum wonen. OPENDOEK geeft amateuracteurs hiermee de kans om hun talent in te zetten voor kwetsbare ouderen, en zo een mooie bijdrage leveren aan hun omgeving. Met dit project hopen OPENDOEK, Theater Veder en CERA de mogelijkheid te bieden aan zorginstellingen om nieuwe vrijwilligers aan zich te binden, die zelfstandig voorstellingen kunnen uitvoeren.

Bij deze activiteiten kunnen ook thuiswonende ouderen met dementie worden uitgenodigd. Dit is een kans voor zorginstellingen om invulling te geven aan hun rol als activiteitencentrum in de wijk. De samenwerking tussen lokale toneelverenigingen, buurtcentra, woonzorgcentra en amateurspelers, versterkt de sociale cohesie binnen de lokale gemeenschap.

Ben je overtuigd van het scholingstraject en wil je dit engagement aangaan?

Kom dan zeker naar de kennismakingstraining op een van de volgende data.

  • 23 of 24november
  • 11,12, 13 of 14 december

Voor verdere vragen:
Bekijk onze website of neem contact op met Sofie Wanten,sofie.wanten@opendoek.be, 03 222 40 99