Telebuddy

Ben jij de ‘buddy’ die we zoeken?

Samana vzw is een vereniging van en voor alle mensen met een chronische ziekte of een zorgnood, en hun mantelzorgers. Met behulp van duizenden vrijwilligers bouwt Samana al 70 jaar lang aan een warme samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, en mensen zorgen voor elkaar. Door verbinding te creëren tussen wie ziek en gezond is, willen we een antwoord bieden op de eenzaamheid waarmee mensen met een langdurige ziekte of beperking vaak worstelen.

Om dit te realiseren heeft Samana onder andere zijn ‘Duo-werking’ opgericht. Hierbij koppelen we kwetsbare mensen aan een zogenaamde ‘buddy’, een vrijwilliger die op regelmatige basis samen met deze persoon dingen gaat doen waaraan ze beide plezier beleven. Dat kan gaan van samen een wandeling maken, iets gaan drinken of een museum bezoeken, tot actief samen sporten of zich creatief uitleven in een gezamenlijk project.

Duo-werking via de telefoon – telebuddy

In Coronatijden is elkaar zien even (!) niet gemakkelijk. Wat wél kan, is elkaar regelmatig opbellen, 1 à 2 keer per week. In deze vreemde corona-tijden maakt samen iets leuk doen, plaats voor een gezellige babbel aan de telefoon. Samen op verhaal komen en ervaringen delen met elkaar.

“Door de Corona-crisis was er minder werk, dus zat ik ook meer thuis. Ik was blij om de oproep van Samana, blij dat ze mensen zochten die iemand willen opbellen. Ik bel zo ondertussen naar 3 mensen en dat is ook voor mij heel fijn. We babbelen dan over de hele gewone dingen, ook hele luchtige dingen zo kreeg ik bv. al tips om een cake te bakken. Het gaat niet over ‘zware’ dingen, het biedt net de nodige afleiding van zorgen. Een half uurtje is zo om en dan zijn mijn batterijen ook weer opgeladen. Ik doe dat gewoon echt graag, zo contact maken met de mensen”. – Samira Mertens

Versterk het vrijwilligersteam van Samana

Ben jij iemand die kan genieten van verbindende telefoongesprekken? Wil je je als vrijwilliger, als tele-buddy aanmelden om regelmatig iemand op te bellen of wil je toch nog wat meer informatie? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen dan zo snel mogelijk contact op met jou voor een verkennend gesprek.

  • We hebben je telefoonnummer nodig zodat we met jou contact kunnen opnemen voor het verkennend gesprek.
  • De gevraagde informatie zal uitsluitend gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en publicaties. Ze wordt in geen geval aan derden meegedeeld. Je hebt het recht kennis te nemen van jouw gegevens die in onze bestanden werden opgenomen. Je kan ook jouw gegevens kosteloos laten verbeteren of schrappen. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen jouw gegevens niet doorgegeven worden. Jouw gegevens worden geschrapt wanneer je niet meer deelneemt aan onze activiteiten.