Sonja Becq is de nieuwe nationaal voorzitter van Samana

Dinsdag 12 mei bekrachtigde de Raad van Bestuur van Samana vzw. unaniem de kandidatuur van mevrouw Sonja Becq als nationaal voorzitter Samana vzw voor de beleidsperiode 2020 – 2024.

Sonja Becq woont in Meise, is gehuwd, moeder van 3 kinderen en oma van 2 kleinkinderen. Zij studeerde rechten, criminologie en filosofie.
Haar beroepsloopbaan start ze als advocaat aan de balie van Brussel. Nadien was ze werkzaam op de studiedienst van het ACV en assistent aan de rechtsfaculteit St Aloyisius te Brussel.

In 1985 stapte ze over naar KAV, waar ze verantwoordelijk was voor de studiedienst en later algemeen secretaris werd.

Haar maatschappelijk engagement, dat ze van thuis uit heeft meegekregen, vertaalde ze ook op politiek vlak.
Sonja Becq werkte op de kabinetten van J-L Dehaene en Y Leterme.

Ook lokaal is ze politiek steeds actief geweest, als gemeenteraadslid, OCMW-voorzitter en Schepen.
In 1995 werd ze voor CD&V verkozen in het Vlaams Parlement, waar ze tot 2004 actief was. Van 2007 tot 2019 zetelde ze in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Thema’s die haar ter harte gaan zijn ondermeer zorg en vrijwilligerswerk.
Door haar parlementair werk maakt ze kennis met Samana, meer bepaald met de belangenbehartiging voor chronisch zieke mensen.

Over het voorzitterschap van Samana zegt ze:
“Het voorzitterschap van Samana vormt voor mij een boeiende uitdaging.
Ik wil mijn ervaring graag ter beschikking stellen om mee op te komen voor de belangen van chronisch zieke mensen en mantelzorgers.
Verder wil ik graag mee vorm geven aan een eigentijds vrijwilligerswerk met behoud van de eigen sterkte: het menselijk contact.”

Meer informatie of een interview met Sonja Becq:

Johan Tourné
Directeur Samana
0476 46 67 69
johan.tourne@samana.be