Solidariteitsactie 2020 | Tombolatrekking uitgesteld

Geven doet leven

Onder het motto ‘geven doet leven’ organiseert Samana vzw jaarlijks een solidariteitsactie. De opbrengst daarvan komt rechtstreeks ten goede aan mensen met een langdurige ziekte. De actie bestaat uit een grote tombolatrekking waarbij tal van mooie prijzen te winnen zijn.

Het geld dat we met de verkoop van de tombolalotjes verzamelen, wordt aan het Fonds Hulp aan Zieken geschonken. Dat helpt mensen die omwille van ziekte worden geconfronteerd met hoge medische uitgaven waarvoor geen terugbetaling voorzien is. De solidariteitsactie steunt verder ook de regionale en plaatselijke werking van Samana vzw.

Verkoop en trekking tombola uitgesteld

Het voorjaar, onder begeleiding van de lentezon, is normaal de periode waarin de vrijwilligers van Samana in grote getale de baan op gaan om tombolalotjes huis-aan-huis te verkopen. Covid-19 en de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben daar een stokje voor gestoken.

Daarom hebben we besloten om de trekking van de tombola, die normaal op vrijdag 8 mei zou plaatsvinden, uit te stellen naar 23 oktober 2020.