Samenspraak: een hulpmiddel voor mantelzorgers

​​Samen in gesprek gaan is belangrijk voor een goede samenwerking in de zorg. Wat zijn de verwachtingen? Zitten we op één lijn?

Daarom werd in 2018 ‘Samenspraak’ ontwikkeld. Dit is een fiche die mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners helpt om in gesprek te gaan als evenwaardige partners. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar.

Samenspraak is het resultaat van een actieonderzoek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan.

Hoe werkt het?

Zowel de mantelzorger, de zorgvrager als de professionele hulpverlener kan het initiatief nemen voor een overleg. Iedereen vult ter voorbereiding de fiche in en brengt deze mee naar het overleg. Op basis van het gesprek worden er concrete afspraken gemaakt waarin iedereen zich kan vinden en waardoor de zorg goed afgestemd wordt op elkaar. Je kan Samenspraak ook gebruiken om voor jezelf in beeld te krijgen wat goed loopt en waar je soms op vastloopt.

Hieronder kan je zowel de samenspraakfiche als de handleiding downloaden.

Leer het instrument beter kennen

Ben je mantelzorger en wil je de werkfiche beter leren kennen? Neem dan deel aan één van onze infosessies. Deze sessie zijn gratis, maar je schrijft je best op voorhand in.

Downloads: Fiche samenspraak | Handleiding voor samenspraak