Verslagformulier JOHH Trofee

Via dit formulier kan je verslag uitbrengen van jouw actie. Vul alle alle velden zo goed mogelijk in, zodat we te weten komen hoe de actie verlopen is. Foto’s of filmpjes van de actie kan je mailen naar info@johhtrofee.be.
  • (gelieve dezelfde naam te gebruiken van de persoon die vooraf het registratieformulier invulde)
  • (tip: vul bij meerdere acties, meermaals dit formulier in)
  • Bezorg ons hier een beknopt verslag van je initiatief
  • Datum waarop de actie plaats vond
  • De gevraagde informatie zal uitsluitend gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en publicaties. Ze wordt in geen geval aan derden meegedeeld. Je hebt het recht kennis te nemen van jouw gegevens die in onze bestanden werden opgenomen. Je kan ook jouw gegevens kosteloos laten verbeteren of schrappen. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen jouw gegevens niet doorgegeven worden. Jouw gegevens worden geschrapt wanneer je niet meer deelneemt aan onze activiteiten.