Reglement JOHH Trofee

Voor wie?

 • Jongeren
  • Ben je 12 jaar of ouder? Dan kan je samen met je vrienden van de klas, de jeugdbeweging, de buurt, het jeugdhuis,… mee doen aan de JOHH trofee.
  • Ben jij een (on)geboren helper? Kan je (goed) organiseren? Leef jij mee met  wie het moeilijk heeft? Of wil je dit alles voor jezelf ontdekken? Aarzel dan niet en doe mee!
 • Leerkrachten & jeugdleiders
  • Ben je leerkracht of jeugdleider? Grijp de JOHH trofee dan als dé kans en kapstok om samen met de jongeren na te denken over een warme activiteit voor zieke of zorgbehoevende kinderen, jongeren of volwassenen.
  • Motiveer de jongeren om hun talenten aan te wenden in het kader van een sociaal en warm project en help hen bij het registreren en organiseren.
  • Vang twee vliegen in één klap: Op school kan een JOHH actie deel uit maken van een vakoverschrijdend project of een stage. In de jeugdbeweging kan het voorbereiden en organiseren van een JOHH actie een zinvolle invulling zijn voor een weekend activiteit.

Wat verwachten we?

We trachten de administratie en regelgeving voor de JOHH trofee zo beperkt mogelijk te houden. Toch zijn er een aantal zaken die je best op voorhand weet:

 •  De JOHH trofee beloont warme, solidaire initiatieven die jongeren organiseren voor chronisch zieke of zorgbehoevende mensen.  Om ontvankelijk te zijn moet elk initiatief dus aansluiten bij deze doelstelling.
 • De laureaten van de JOHH trofee worden bepaald door een externe jury, die in eer en geweten een beslissing neemt over de winnaars. Aspecten die hierin meespelen zijn:
  • een concrete interactie tussen chronisch zieke of zorgbehoevende mensen en jongeren
  • een initiatief op maat van de doelgroep
  • de mate waarin zo inclusief mogelijk wordt gewerkt, rekening houdend met de mogelijkheden van mensen met een chronische ziekte, en de mate waarin eventueel competentie bevorderend kan gewerkt worden naar de doelgroep toe
  • de voorbeeldfunctie van het initiatief
  • de mate waarin het initiatief een rijke en betekenisvolle ervaring was voor beide doelgroepen, waardoor het mogelijks een duurzamer karakter krijgt
  • het signaal dat het initiatief geeft aan de maatschappij, door het positief in het daglicht stellen van beide doelgroepen
 • Hou rekening met de vooropgestelde deadlines en vul de hieraan gekoppelde administratie zo compleet mogelijk in. De info vermeld op registratiefiche en verslagformulier is voor ons belangrijk, zodat we zo goed mogelijk zicht krijgen op het geplande initiatief.
 • Enkel de jongeren en hun begeleiders die meewerken aan de JOHH actie worden beloond met een dag in een pretpark en een eventueel een extra straffe prijs!  Daarom vragen we je om bij de registratie het juiste aantal deelnemers te vermelden
 • De overhandiging en planning van de prijzen wordt afgesproken tussen Samana en de laureaten.