Ook mantelzorgers hebben nood aan #me-time

Van kleine klusjes en ondersteuning tot de grote zorgen: de 600.000 mantelzorgers in Vlaanderen maken het verschil voor ouderen, personen met een handicap of ziekte. Maar veel mantelzorgers raken zelf overbelast. Om ook voor zichzelf te kunnen zorgen vroeg het Vlaams Mantelzorg Platform op de Dag van de Mantelzorger meer inspanningen van de overheid om #me-time voor mantelzorgers mogelijk te maken.

Van druk-druk-druk naar #me-time

De zes erkende mantelzorgverenigingen waaronder ook Samana, verenigd in het Vlaams Mantelzorg Platform, zetten zich dagelijks in om mantelzorgers te ondersteunen. Ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorger wilden ze het belang van zelfzorg of #me-time voor mantelzorgers onder de aandacht brengen. En dit via een actie aan het station van Leuven

Met deze actie wilden we mantelzorgers eraan herinneren dat het oké is om me-time in te lassen. Doe iets wat je ontspant, met of zonder de persoon waarvoor je zorgt, iets dat je graag doet en dat je oplaadt.

Zelfzorg mogelijk maken

Tegelijk mag zelfzorg niet de zoveelste ‘to do’ op de lange checklijst van mantelzorgers worden. De mogelijkheid moet er zijn om er tijd en ruimte voor te maken. En daar ligt nog veel werk voor onze overheid. Het Vlaams Mantelzorg Platform spoort de overheid dan ook aan om in te zetten op de volgende zaken, die de balans in het leven van mantelzorgers terug kunnen herstellen:

  1. Investeer in toegankelijke respijtzorg zoals kortverblijf, dagopvang, oppashulp, … zodat de wachtlijsten korter zijn en het financieel interessanter is om er beroep op te doen.
  2. Maak professionele zorg toegankelijk, betaalbaar en flexibel. Zet vooral in op ‘zorg-op-maat’-projecten vanuit de professionele thuiszorg, waardoor er op elk uur van de dag ondersteuning mogelijk kan zijn, ook tijdens het weekend en vakantieperiodes.
  3. Mantelzorgers hebben niet alleen nood aan adempauzes maar ook aan een luisterend oor. Investeer meer in de menselijke kant van de zorg, zodat zorgverleners ook eens kunnen praten met patiënten en mantelzorgers. Dit zal de samenwerking en de zorg alleen maar ten goede komen.
  4. Mantelzorg stopt niet aan de deur van je werkplek. Stimuleer werkgevers om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren en flexibiliteit aan hun werknemers te geven, zodat de combinatie van werk, zorg en privé haalbaar blijft.
  5. Maak de verschillende verlofstelsels flexibeler zodat mantelzorgers hun werk beter kunnen afstemmen op veranderende zorgsituaties. Verminder ook de administratieve drempels van deze verloven.