Mantelzorgvriendelijke school

Jonge mantelzorgers?

“Wat als mijn vriendin, toen ik twaalf jaar oud was, het had begrepen? Wat als ze wist hoe ze me er vragen over kon stellen, of wat te bevragen? Of hoe ze moest omgaan met de situatie? Wat als jonge mantelzorgers vandaag niet bang hoefden te zijn van hoe anderen zouden reageren, omdat ze wisten dat zij het begrijpen?” (Jonge mantelzorger uit Zweden) 

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die thuis een extra handje toesteken omdat er iemand binnen het gezin ziek is, verslaafd is of een beperking heeft. Onderzoek van Samana toont aan dat de thuissituatie van jonge mantelzorgers een invloed heeft op hun schoolprestaties. Ze komen vaker te laat (omdat ze bijvoorbeeld op de thuisverpleging moeten wachten die al eens in de file staat), ze zijn vaker afgeleid in de klas door hun zorgen, ze komen niet toe aan hun huiswerk, spijbelen meer en verlaten vaker de schoolbanken zonder diploma  

Maak jouw school mantelzorgvriendelijk! 

Daarom trekt Samana in volle overtuiging de kaart van de jonge mantelzorgers met het project ‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke school’. Met dit project bouwen  we concreet samen met de scholen aan een ondersteunende schoolomgeving voor jonge mantelzorgers. Deelname aan het project duurt één schooljaar. 

Het Junior Atlas College Genk behaalde dit jaar het certificaat ‘Mantelzorgvriendelijke school’.

Meer weten over hoe je jouw school mantelzorgvriendelijk kan maken? Klik HIER

Liever de projectinformatie op papier? Klik hier.

Op naar een ‘Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers’

Om de resultaten van dit project duurzamer  te maken, richt Samana het Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers op. Dit netwerk verenigt, ondersteunt en versterkt de scholen die succesvol het project ‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke school’ hebben doorlopen. 

Meer weten over het Scholennetwerk? Klik HIER

Bestel nu het bijhorende boek

We zijn zo ontzettend fier op ons project dat we er zelfs een boek over hebben geschreven! Jonge mantelzorgers op school leert je alles over jonge mantelzorgers en  neemt je stap voor stap mee door het verloop van het project. Bestellen kan via onderstaand formulier.

Bestelformulier JMZ Op School

Bestel hier het boek 'Jonge Mantelzorgers op School'
  • Prijs: 25,00 € Aantal:
  • De gevraagde informatie zal uitsluitend gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en publicaties. Ze wordt in geen geval aan derden meegedeeld. Je hebt het recht kennis te nemen van jouw gegevens die in onze bestanden werden opgenomen. Je kan ook jouw gegevens kosteloos laten verbeteren of schrappen. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen jouw gegevens niet doorgegeven worden. Jouw gegevens worden geschrapt wanneer je niet meer deelneemt aan onze activiteiten.