Mantelzorgvriendelijke school

1 student op 5 is jonge mantelzorger

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die thuis een extra handje toesteken omdat er iemand binnen het gezin ziek is, verslaafd is of een beperking heeft. Onderzoek van Samana toont aan dat de thuissituatie van jonge mantelzorgers een invloed heeft op hun schoolprestaties. Ze komen vaker te laat (omdat ze bijvoorbeeld op de thuisverpleging moeten wachten die al eens in de file staat), ze zijn vaker afgeleid in de klas door hun zorgen, ze komen niet toe aan hun huiswerk, spijbelen meer en verlaten vaker de schoolbanken zonder diploma  Maar met de juiste begeleiding, is alles mogelijk!

Maak jouw school mantelzorgvriendelijk! 

Daarom trekt Samana in volle overtuiging de kaart van de jonge mantelzorgers met het (gratis) project ‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke school’. Met dit project bouwen  we concreet samen met de scholen aan een ondersteunende schoolomgeving voor jonge mantelzorgers. Deelname aan het project duurt één schooljaar. 

Wat brengt het jou?

 • Wij voeren een enquête uit bij jouw school. Zo krijg jij een beeld van het aantal jonge mantelzorgers en hun workload.
 • Doordat je een concrete begeleiding op maat kunt bieden, geef je deze leerlingen een betere kans.
 • Een mantelzorgvriendelijke school zijn toont aan dat je begeleiding biedt op maat (zoals ook gevraagd in het ROK).
 • Als je als school het project succesvol doorloopt, word je automatisch opgenomen in het Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers.

Bekijk hier een korte getuigenis:

Hoe verloopt het project?

 • Eerste trimester: bevraging alle leerlingen en leerkrachten van de school
 • Januari: Actiedag waarop we plannen smeden om de school mantelzorgvriendelijk te maken
 • Tweede trimester: uitwerking plannen
 • Derde trimester: slotmoment waarop alle resultaten bekend gemaakt worden.

Wat is de rol van de school in dit project?

De workload voor de school en de medewerkers wordt zo laag mogelijk gehouden. Samana voorziet al het materiaal en de voorbereiding voor de verschillende stappen:

 • De vragenlijsten: opmaak en verwerking
 • Voorbereiding actiedag: methode en materiaal
 • Ondersteuning Kernteam op school

De school vormt een kernteam dat het project binnen de schoolmuren opvolgt en trekt. Haar taken:

 • Verspreiding van de vragenlijsten binnen de school
 • Aanwezigheid op de actiedag
 • Begeleiden leerlingen op school bij het uitvoeren van de plannen.

Lijkt dit iets voor jou en jouw school? Of wil je eerst wat meer informatie? Geef dan snel een seintje via mantelzorg@samana.be

Meer weten over hoe je jouw school mantelzorgvriendelijk kan maken? Klik HIER

Liever de projectinformatie op papier? Klik hier.

Op naar een ‘Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers’

Om de resultaten van dit project duurzamer  te maken, richt Samana het Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers op. Dit netwerk verenigt, ondersteunt en versterkt de scholen die succesvol het project ‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke school’ hebben doorlopen. 

Meer weten over het Scholennetwerk? Klik HIER

Bestel nu het bijhorende boek

We zijn zo ontzettend fier op ons project dat we er zelfs een boek over hebben geschreven! Jonge mantelzorgers op school leert je alles over jonge mantelzorgers en  neemt je stap voor stap mee door het verloop van het project. Bestellen kan via onderstaand formulier.

Bestelformulier JMZ Op School

Bestel hier het boek 'Jonge Mantelzorgers op School'
 • Prijs: 25,00 € Aantal:
 • De gevraagde informatie zal uitsluitend gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en publicaties. Ze wordt in geen geval aan derden meegedeeld. Je hebt het recht kennis te nemen van jouw gegevens die in onze bestanden werden opgenomen. Je kan ook jouw gegevens kosteloos laten verbeteren of schrappen. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen jouw gegevens niet doorgegeven worden. Jouw gegevens worden geschrapt wanneer je niet meer deelneemt aan onze activiteiten.