Mantelzorgpremie: dramatische cijfers

Deze ochtend brachten verschillende media de resultaten van het onderzoek van NVA – parlementslid Peter Persyn, waarbij het stelt dat het de verkeerde kant op gaat met de toekenning van de gemeentelijke mantelzorgpremie.

Dat is ook onze mening, als grootste mantelzorgvereniging in Vlaanderen.

Sterker nog: uit eigen onderzoek blijkt dat het nog slechter gesteld is met de mantelzorgpremie dan Persyn aangeeft! Op dit moment zouden slechts 5% van alle Vlaamse mantelzorgers een premie ontvangen, en dit terwijl 7 op de 10 gemeenten wel degelijk een premie voorziet.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de voorwaarden om deze te bekomen steeds strenger worden.

Voor meer gedetailleerde cijfers verwijzen we naar de brochure Een mantelzorgpremie in elke gemeente’. Ook via de premietool op www.ma-zo.be kan men nagaan welke gemeenten al dan niet een premie geven.

Samana betreurt deze cijfers en wil de Vlaamse gemeentebesturen aansporen om hun lokaal zorgbeleid meer af te stemmen op de noden van de mantelzorgers.

Vier krachtlijnen zijn voor ons van belang om te kunnen spreken van een goede gemeentelijke mantelzorgpremie:

  • Een bedrag van minimum 50 euro voor wie zorgt voor één persoon, en 75 euro voor wie zorgt voor twee of meer zorgbehoevende personen.
  • De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt rechtstreeks gestort op de rekening van de mantelzorger.
  • Soepele voorwaarden die zo weinig mogelijk mantelzorgers uitsluiten.
  • Eenvoudige administratie.

Samana trekt volop de kaart van de gemeentelijke mantelzorgpremie en hoopt dat huidige en toekomstige beleidsploegen verder zullen inzetten op een sterke premie die tegemoet komt aan de noden van mantelzorgers. Met meer dan 1100 plaatselijke groepen zullen we in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen actie ondernemen naar alle gemeentelijke kandidaten om de mantelzorgpremie op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

Want mantelzorgers verdienen meer waardering!